Enllaç a la moció presentada: Moció Compromís per Torrent-declaració emergència climàtica

Valencià

Pau Alabajos “Som conscients de la situació d’urgència climàtica que està patint el planeta Terra, els éssers vius i els ecosistemes es troben en greu perill”

El Grup Municipal de Compromís a Torrent ha presentat una moció al ple de la corporació en la qual es demana signar conjuntament la declaració de l’Emergència Climàtica a la ciutat i l’adopció de diversos compromisos i objectius per part de l’Ajuntament. La moció incideix en les conseqüències del canvi climàtic, les energies renovables, o el consum responsable i de proximitat.

La moció manifesta l’adhesió per part de l’ajuntament a la Declaració d’Emergència Climàtica i dels seus compromisos que ha adoptat el Consell de la Generalitat Valenciana. També compromet a l’Ajuntament a realitzar les accions necessàries per abandonar els combustibles fòssils, apostant per una energia 100% verda de manera urgent i prioritària. També exigeix una aposta a nivell local per l’ús d’energies renovables i una mobilitat sostenible, crear espais per als vianants, fomentar l’ús bicicleta, vies verdes i altres mitjans de transport no contaminants, reduir la demanda d’energia fins a consums sostenibles, entre altres qüestions.

El portaveu de Compromís per Torrent, Pau Alabajos, ha manifestat que “no hi ha pla B respecte al canvi climàtic, i la conscienciació ha d’arribar des de tots els àmbits, també el municipal”, la regidora Carme Silla també ha incidit en la necessitat d’abordar aquests temes de manera valenta i decidida, així com la necessitat de treballar en polítiques que miren de combatre la crisi ecològica i impulsen l’enorme canvi necessari des de les competències pròpies.

Castellano

Compromís per Torrent propone la adhesión en la declaración de emergencia climàtica

Pau Alabajos “Somos conscientes de la situación de urgencia climática que está sufriendo el planeta Tierra, los seres vivos y los ecosistemas se encuentran en grave peligro”

El Grupo Municipal de Compromís a Torrent ha presentado una moción al pleno de la corporación en la cual se pide firmar conjuntamente la declaración de la Emergencia Climática a la ciudad y la adopción de varios compromisos y objetivos por parte del Ayuntamiento. La moción incide en las consecuencias del cambio climático, las energías renovables, o el consumo responsable y de proximidad.

La moción manifiesta la adhesión por parte del ayuntamiento a la Declaración de Emergencia Climática y de sus compromisos que ha adoptado lo Consell de la Generalitat Valenciana. También compromete al Ayuntamiento a realizar las acciones necesarias para abandonar los combustibles fósiles, apostando por una energía 100% verde de manera urgente y prioritaria. También exige una apuesta a nivel local por el uso de energías renovables y una movilidad sostenible, crear espacios peatonales, fomentar el uso bicicleta, vías verdes y otros medios de transporte no contaminantes, reducir la demanda de energía hasta consumos sostenibles, entre otras cuestiones.

El portavoz de Compromís por Torrent, Pau Alabajos, ha manifestado que “no hay plan B respecto al cambio climático, y la concienciación tiene que llegar desde todos los ámbitos, también el municipal”, la regidora Carme Silla también ha incidido en la necesidad de abordar estos temas de manera valiente y decidida, así como la necesidad de trabajar en políticas que miran de combatir la crisis ecológica e impulsan el enorme cambio necesario desde las competencias propias.