El grup municipal de Compromís per Torrent es va reunir amb el Conseller d’Educació, Vicent Marzà, i el Director General d’Infraestructures Educatives, Víctor García, per tal de valorar les inversions realitzades a Torrent en l’àmbit de l’ensenyament.

El portaveu ecovalencianista, Pau Alabajos, va traslladar al Conseller Marzà la situació de Torrent pel que fa als àmbit d’Educació i Cultura, on el PSOE continua portant a terme les mateixes polítiques des de fa 20 anys. Vicent Marzà explicà algunes de les subvencions disponibles per als Ajuntaments i la inversió que s’està fent des de la conselleria en matèria de construcció de nous centres eductius i millora d’escoles, destacant la recent inauguració del centre La Encarcación a la nostra ciutat. El Director General d’Infraestructures Educatives, Víctor García, va incidir en les inversions que s’estan implemementat a través del pla Edificant a les diferents escoles de Torrent.

En paraules de la regidora de Compromís per Torrent, Carme Silla, “aquestes reunions amb els nostres representants són imprescindibles per tal de fiscalitzar la feina del govern municipal” i també va recordar la falta d’informació i transparència per part del govern de Jesús Ros.

“Confiem que el govern de Ros no perda l’oportunitat de continuar millorant les infraestructures educatives a Torrent, gràcies al pla Edificant promogut per la Conselleria”, explica Pau Alabajos, al mateix temps que destaca que “la implicació de l’Ajuntament és imprescindible per portar endavant les polítiques del Botànic”, i recorda que “el govern del PSOE ha deixat perdre diverses subvencions i ajudes de la Generalitat que repercutirien sobre els veïns i veïnes de Torrent, no poden continuar governant així en una ciutat de més de 80.000 habitants”.

 

Compromís per Torrent se reúne con el Conseller de Educación y el Director General de Infraestructuras Educativas

El grupo municipal de Compromís per Torrent se reunió con el Conseller de Educación, Vicent Marzà, y el Director General de Infraestructuras Educativas, Víctor García, para valorar las inversiones realizadas a Torrent en el ámbito de la enseñanza.

El portavoz ecovalencianista, Pau Alabajos, trasladó al Conseller Marzà la situación de Torrent en los ámbitos de Educación y Cultura, donde el PSOE continúa llevando a cabo las mismas políticas desde hace 20 años. Vicent Marzà explicó algunas de las subvenciones disponibles para los Ayuntamientos y la inversión que se está haciendo desde la consellería en materia de construcción de nuevos centros educativos y mejora de escuelas, destacando la reciente inauguración del centro La Encarcación a nuestra ciudad. El Director General de Infraestructuras Educativas, Víctor García, incidió en las inversiones que se están implemementat a través del plan Edificant a las diferentes escuelas de Torrent.

En palabras de la regidora de Compromís por Torrent, Carme Silla, “estas reuniones con nuestros representantes son imprescindibles para fiscalizar el trabajo del gobierno municipal” y también recordó la falta de información y transparencia por parte del gobierno de Jesús Ros.

“Confiamos que el gobierno de Ros no pierda la oportunidad de continuar mejorando las infraestructuras educativas a Torrent, gracias al plan Edificant promovido por la Consellería”, explica Pau Alabajos, al mismo tiempo que destaca que “la implicación del Ayuntamiento es imprescindible para llevar adelante las políticas del Botànic”, y recuerda que “el gobierno del PSOE ha dejado perder varias subvenciones y ayudas de la Generalitat que repercutirían sobre los vecinos y vecinas de Torrent, no pueden continuar gobernando así en una ciudad de más de 80.000 habitantes”.