Imatge fidel. Els comptes municipals al 2018.

La mostra per a saber si un ajuntament està gestionat o no adequadament la representen els comptes municipals. A Torrent fa poc ens presentaren la comptabilitat de l’últim any tancat, la del 2018.

Els comptes de 2018 expliquen ben a les clares l’estat real de la gestió que pateix actualment el nostre ajuntament, la qual cosa és altament preocupant si entenem que Ros i els seus regidors i regidores són els que estan administrant tant els impostos que recapten a la ciutadania com els que els dóna l’Estat Espanyol per a atendre els serveis bàsics que marca la legislació de règim local.

Entrant en matèria, la primera absència que trobem en aquests comptes és la total falta d’amortització del seu immobilitzat, és a dir que l’ajuntament no està reservant una part dels seus recursos per a reposar vehicles, equips, fer manteniment, etcètera. Això significa addicionalment que els valors patrimonials que hi figuren en la comptabilitat municipal no representen el seu valor real, o dit d’una altra manera no són de fiar.

L’ajuntament encara no disposa tampoc d’una relació del seu patrimoni municipal del sòl, ni d’un inventari enllaçat amb la comptabilitat, tal i com obliguen les Ordres del Ministeri d’Hisenda. Tampoc no elabora cap relació de resultats cost-benefici per a saber si els objectius de les delegacions o regidories s’estan aconseguint, i sobretot per a conéixer si els resultats de les polítiques que s’han implementat són òptims o deficients. Hi ha per tant una falta absoluta d’informació i control sobre el grau d’eficàcia dels programes municipals que reben recursos del pressupost.

Aquesta manera de “dur” un ajuntament no és exclusiva de l’actual partit que governa Torrent, el PSOE, perquè tota aquesta gestió també es va reproduir quan governava el PP, i cap dels dos, amb les seues majories o minories absolutes no han estat capaços de resoldre.

Finalment, des del Grup municipal de Compromís, volem recordar que si en algun moment alguna empresa o organització privada ha presentat, o fa informes, en els que afirma que l’Ajuntament de Torrent és un dels més transparents i millor gestionats de l’Estat primer s’haurien de llegir els expedients, especialment els referits als comptes que hi ha darrere d’aquesta gestió, i sobretot, i el més important, no cobrar pels mateixos.

Arxivat en: Economia i Ocupació, Municipal, Temes

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *