Valencià

Pau Alabajos: “Les veïnes i veïns també tenen dret a conéixer el parer de la resta de grups que conformem l’Ajuntament de Torrent”.

Arran el projecte de repavimentació del carrer Sant Francesc i la reordenació de la plaça de les Fonts, ambdós indrets ubicats al Centre Històric de Torrent, el Govern Municipal va convocar a les veïnes i veïns del barri a una reunió informativa el passat 28 d’octubre a la sala d’actes del Consell Agrari. A aquesta reunió no van ser convidats els grups polítics del consistori, exceptuant el PSOE, qui va ser l’organitzador de l’acte.

Des de Compromís s’ha recordat al govern municipal que el PEPRI -Pla Especial de Protecció i Reforma Interior del Centre Històric de Torrent- el va aprovar el Ple Municipal de l’1 de juliol de l’any 2013. En aquest sentit el portaveu dels ecovalencianistes, Pau Alabajos, ha recordat que a l’octubre de 2013 Compromís va presentar un document d’al·legacions de 77 pàgines, per a la millora i catalogació del Pla de Protecció, per tant és part activa i participativa sobre qualsevol obra que afecte a la protecció del Centre Històric.

Alabajos a més a més ha recordat al PSOE de Torrent que el PEPRI es va aprovar quan governava el PP, i que en el període d’al·legacions posterior el grup socialista va demanar la desprotecció de certs edificis catalogats; “per tant és molt curiós que ara es dediquen a convocar reunions d’amagatall quan ells mateixos no han tingut mai cap interés en la protecció i millora del Centre Històric de Torrent, més bé sembla que hagen activat eixe interés a les portes d’unes noves eleccions, encara que siguen estatals”, ha declarat Alabajos.

Finalment des de Compromís li pregunten al PSOE “Per què no han tornat a protegir  l’històric Cinema Cervantes o l’antiga fàbrica de xocolates de Vicent Chulià, entre d’altres edificis que va descatalogar el PP? Que li ho expliquen això també a les veïnes i veïns de Torrent, si és que poden”, ha conclòs Alabajos.

Castellano

Compromís per Torrent informa que el gobierno municipal esconde a la oposición las reuniones vecinales sobre el Centre Històric

Pau Alabajos: “Las vecinas y vecinos también tienen derecho a conocer el parecer del resto de grupos que conformamos el Ayuntamiento de Torrent”.

A raiz del proyecto de repavimentación de la calle Sant Francesc y la reordenación de la plaza de les Fonts, ambos lugares ubicados en el Centro Histórico de Torrent, el Gobierno Municipal convocó a las vecinas y vecinos del barrio a una reunión informativa el pasado 28 de octubre en el salón de actos del Consell Agrari. A esta reunión no fueron invitados los grupos políticos del consistorio, exceptuando el PSOE, quién fue el organizador del acto.

Desde Compromís se ha recordado al gobierno municipal que el PEPRI -Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Centro Histórico de Torrent- lo aprobó el Pleno Municipal del 1 de julio del año 2013. En este sentido el portavoz de los ecovalencianistes, Pau Alabajos, ha recordado que en octubre de 2013 Compromís presentó un documento de alegaciones de 77 páginas, para la mejora y catalogación del Plan de Protección, por lo tanto es parte activa y participativa sobre cualquier obra que afecte a la protección del Centro Histórico.

Alabajos además ha recordado al PSOE de Torrent que el PEPRI se aprobó cuando gobernaba el PP, y que en el periodo de alegaciones posterior el grupo socialista solicitó la desprotección de ciertos edificios catalogados; “por lo tanto es muy curioso que ahora se dediquen a convocar reuniones a escondidas cuando ellos mismos no han tenido nunca ningún interés en la protección y mejora del Centro Histórico de Torrent, más bien parece que hayan activado ese interés a las puertas de unas nuevas elecciones, aunque sean estatales”, ha declarado Alabajos.

Finalmente desde Compromís le preguntan al PSOE “Por qué no han protegido el histórico Cine Cervantes o la antigua fábrica de chocolates de Vicent Chulià, entre otros edificios que descatalogó el PP? Que le explican esto también a las vecinas y vecinos de Torrent, si es que pueden”, ha concluido Alabajos.