Joan Baldoví (Diputat de Compromís al Congrés dels Diputats): “L’Horta Sud, amb 460.000 habitants necessita d’un transport públic que connecte les ciutats, descarbonitze les comunicacions i augmente els intercanvis comercials entre la població de la comarca”.

Els veïns i veïnes de l’Horta Sud, hui, al Segle XXI continuen encara sense poder traslladar-se en transport públic des de Torrent a Catarroja, o des de Silla a Alaqüàs; tampoc no poden desplaçar-se en tren o tramvia al seu lloc de treball des de Manises a Alfafar o des de Picassent a Quart”. Així ha descrit el diputat Joan Baldovi la manca de transport públic que pateix el vora mig milió de persones que viuen a la comarca de l’Horta Sud.

Baldoví ha reclamat que sense un sistema de finançament just i sense les inversions necessàries els valencians i les valencianes continuem desplaçant-nos sense poder evitar les emissions de gasos d’efecte hivernacle i les partícules cancerígenes provinents del transport rodat.

El diputat de Compromís també ha destacat el gran impacte econòmic que suposaria una xarxa de transport públic eficient, competitiva, i sostenible a l’Horta Sud, que pel seu pes poblacional és fonamental per a avançar en la descarbonització de l’economia, la sostenibilitat de les nostres ciutats, i la creació de riquesa.

Finalment Joan Baldovi ha reclamat el vot per a Més Compromís com l’única opció d’estricta obediència dels interesos valencians el proper 10 de novembre.

JOAN BALDOVÍ DEMANDA EN TORRENT ACABAR CON LA INFRAFINANCIACIÓN VALENCIANA

Joan Baldoví (Diputado de Compromís en el Congreso de los Diputados): “L’Horta Sud, con 460.000 habitants necesita un transporte público que conecte las ciudades, descarbonice las comunicaciones y aumente los intercambios comerciales entre la població de la comarca”.

Los vecinos y vecinas de l’Horta Sud, hoy, en el Siglo XXI continúan todavía sin poder trasladarse en transporte público desde Torrent a Catarroja, o desde Silla a Alaqüàs; tampoco pueden desplazarse en tren o tranvía a su puesto de trabajo desde Manises a Alfafar o desde Picassent a Quart”. Así ha descrito el diputado Joan Baldovi la carencia de transporte público que sufre el casi medio millón de personas que viven en la comarca de l’Horta Sud.

Baldoví ha reclamado que sin un sistema de financiación justo y sin las inversiones necesarias los valencianos y las valencianas continuamos desplazándonos sin poder evitar las emisiones de gases de efecto invernadero y las partículas cancerígenes procedentes del transporte rodado.

El diputado de Compromís también ha destacado el gran impacto económico que supondría una red de transporte público eficiente, competitiva, y sostenible en l’Horta Sud, que por su peso poblacional es fundamental para avanzar en la descarbonización de la economía, la sostenibilidad de nuestras ciudades, y la creación de riqueza.

Finalmente Joan Baldovi ha reclamado el voto para Más Compromís como la única opción de estricta obediencia de los interesos valencianos el próximo 10 de noviembre.