Compromís per Torrent demana que les noves places del funcionariat porten aparellat el requisit lingüístic

Pau Alabajos: Es tracta de vetlar pels drets fonamentals de les persones que s’expressen en valencià.

Compromís per Torrent, mitjançant el seu portaveu Pau Alabajos, ha presentat una bateria d’esmenes a la modificació de la plantilla de personal presentada pel govern municipal.

Aquesta proposta porta aparellada la supressió de 14 places per a crear-ne d’altres però de diferent naturalesa.

Les noves places a crear no han incorporat cap requisit lingüístic en la proposta de la seua creació; “en la línia de com ha funcionat el valencià en l’Ajuntament de Torrent sempre, on sistemàticament es vulnera el reglament de normalització lingüístic aprovat en l’any 2005”, ha declarat Alabajos.

Per a Compromís no es tracta només de la vulneració de l’Estatut d’Autonomia o el Reglament Local, si no que el que hi de rerefons és una clara discriminació cap a les persones que s’expressen en la nostra llengua, tot i que l’idioma propi de Torrent i de l’Ajuntament és el valencià.

Sobre les places a amortitzar Alabajos ha proposat que no se suprimisquen les corresponents a Tècnic en Biblioteques i la de Tècnic en Educació Física i Esports. El motiu del seu manteniment en l’estructura de la plantilla municipal és per a Compromís indispensable sobretot en el control, petició i tramitació del conjunt de subvencions públiques lligades a aquestes àrees; uns recursos que podrien vindre a Torrent i que compensen de manera sobrada el cost econòmic que suposaria no eliminar-les.

NOTA DE PRENSA

COMPROMÍS PER TORRENT DEMANDA QUE LAS NUEVAS PLAZAS DE FUNCIONARIADO LLEVEN APAREJADO EL REQUISITO LINGÜÍSTICO

Pau Alabajos: Se trata de velar por los derechos fundamentales de las personas que se expresan en valenciano.

Compromís por Torrent, mediante su portavoz Pau Alabajos, ha presentado una batería de enmiendas a la modificación de la plantilla de personal presentada por el gobierno municipal.

Esta propuesta lleva aparejada la supresión de 14 plazas para crear otras pero de diferente naturaleza.

Las nuevas plazas a crear no han incorporado ningún requisito lingüístico en la propuesta de su creación; “en la línea de cómo ha funcionado el valenciano en el Ayuntamiento de Torrent siempre, donde sistemáticamente se vulnera el reglamento de normalización lingüístico aprobado en el año 2005”, ha declarado Alabajos.

Para Compromís no se trata solo de la vulneración del Estatuto de Autonomía o el Reglamento Local, si no que el que de trasfondo está una clara discriminación hacia las personas que se expresan en nuestra lengua, a pesar de que el idioma propio de Torrent y del Ayuntamiento es el valenciano.

Sobre las plazas a amortizar Alabajos ha propuesto que no se supriman las correspondientes a Técnico en Bibliotecas y la de Técnico en Educación Física y Deportes. El motivo de su mantenimiento en la estructura de la plantilla municipal es para Compromís indispensable sobre todo en el control, petición y tramitación del conjunto de subvenciones públicas ligadas a estas áreas; unos recursos que podrían venir a Torrent y que compensan de manera sobrada el coste económico que supondría no eliminarlas.

Arxivat en: Cultura i Educació, General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *