Compromís demana al portaveu socialista que explique el complement de productivitat proposat per al seu assessor personal

Valencià

En l’última tanda de productivitats, proposada pel govern municipal a finals del passat mes de gener, apareixen arreplegats diferents complements corresponents a l’exercici de 2019, entre els que es troben els assignats a la Brigada d’Obres.

Arran d’aquestes quantitats, el grup municipal de Compromís per Torrent s’ha interessat pel complement de productivitat, de 3.350€, proposat per a una persona adscrita oficialment a la Brigada d’Obres amb contracte laboral, però que en realitat treballa en la setena planta de l’Ajuntament de Torrent, amb despatx propi, com a assessor personal del segon tinent d’alcalde Andrés Campos.

La proposta d’aquest complement està signat pel propi edil socialista, a diferència de la resta de treballadors i treballadores del retén de la Brigada, on l’òrgan proposant és el Director de la Brigada d’Obres.

Compromís també vol conéixer com és possible que, si aquest treballador fitxa en l’edifici principal del Consistori, se li reconega una “actividad extraordinaria y rendimiento especial en el ejercicio de las funciones del puesto de trabajo”, quan aquest lloc no està físicament en les dependències de la Brigada. Addicionalment, aquestos complements s’han proposat sense estar encara aprovat el Reglament de Productivitats, que regula les retribucions en matèria de personal als ajuntaments.

Finalment Compromís li pregunta a Andrés Campos com és possible que propose i signe aquest complement de productivitat sense existir cap informe de valoració per part del cap administratiu corresponent, en aquest cas el del Director de la pròpia Brigada d’Obres, tal i com s’arreplega en la normativa laboral de la funció pública.

Castellano

Compromís demanda al portavoz socialista que explique el complemento de productividad propuesto para su asesor personal

En la última tanda de productividades, propuesta por el gobierno municipal a finales del pasado mas de enero, aparecen recogidos diferentes complementos correspondientes al ejercicio de 2019, entre los que se encuentran los asignados a la Brigada de Obras.

A raiz de estas cantidades, el grupo municipal de Compromís per Torrent se ha interesado por el complemento de productividad, de 3.350€, propuesto para una persona adscrita oficialmente a la Brigada de Obras con contrato laboral, pero que en realidad trabaja en la séptima planta del Ayuntamiento de Torrent, con despacho propio, como asesor personal del segundo teniente de alcalde Andrés Campos.

La propuesta de este complemento está firmada por el propio edil socialista, a diferencia del resto de trabajadores y trabajadoras del retén de la Brigada, donde el órgano proponente es el Director de la Brigada de Obras.

Compromís también quiere conocer como es posible que, si este trabajador ficha en el edificio principal del Consistorio, se le reconozca una “actividad extraordinària y rendimiento especial en el ejercicio de las funciones del puesto de Trabajo”, cuando este puesto no està físicamente en las dependencias de la Brigada. Adicionalmente, estos complementos se han propuesto sin estar todavía aprobado el Reglamento de Productividades, que regula las retribuciones en materia de personal en los ayuntamientos.

Finalmente Compromís le pregunta a Andrés Campos como es posible que proponga y firme este complemento de productividad sin existir ningún informe de valoración por parte del jefe administrativo correspondiente, en este caso el del Director de la propia Brigada de Obras, tal y como se recoge en la normativa laboral de la función pública.

Arxivat en: Economia i Ocupació, Municipal, Temes, Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *