Valencià

Pau Alabajos: “El pacte entre el PSOE i Ciudadanos és un canvi de cromos de l’alcalde Ros per a assegurar-se un mandat amb majories absolutes sense donar massa explicacions al seu soci de govern”.

Respecte al pacte anunciat hui entre el PSOE de Ros i Ciudadanos, des de Compromís destaquem que a l’inici de la legislatura el nostre portaveu, Pau Alabajos, va oferir-li al grup Socialista la possibilitat de conformar un pacte del Botànic a Torrent, opció que va ser rebutjada en tot moment per l’Alcalde Jesús Ros.

El PSOE ha pactat amb el partit de Toni Cantó a Torrent; tot i sabent que Ciudadanos Comunidad Valenciana és la franquícia territorial més Anti-Sanchista de tot l’Estat”, ha explicat Pau Alabajos.

Des de Compromís volem puntualitzar que, tot i respectar la llibertat de què cadascú trie els seus companys de viatge, és indubtable que Ros ha negociat amb Cs per a enterrar el poc de socialisme que li quedava; “ja sabíem del tarannà conservador de Ros, però ara ja no valdran les seues homilies per a amagar-lo”, ha declarat Alabajos.

Alabajos també ha explicat que fins ara el PSOE havia governat en solitari des que obtingué l’alcaldia en 2015, gràcies als vots de Compromís i que tot i oferint-li la nostra mà a l’inici de la present legislatura ha optat per Cs, en un clar canvi de cromos en el que, cedint-li El Vedat i dues regidories menors, s’assegura la votació favorable per a tornar a governar amb eixes majories absolutes, amb olor a naftalina, que tant li agraden a Ros.

Des del grup municipal de Compromís sabem que aquest pacte es venia paint des de l’inici de la present legislatura i obeïx més a un intent de Ros per evitar donar explicacions als plens municipals, “que abans del pacte ja en donava poques, però almenys s’arriscava a no poder aprovar el que volia, i bona prova del que diem és que l’Alcalde mai no contesta als debats plenaris, esperant-se a què aquestos acaben i reservant-se tot seguit l’última paraula perquè l’oposició no puga rebatre el seus arguments”.

Castellano

COMUNICADO DE PRENSA

Compromís per torrent a raiz del anuncio oficial del pacto de legislatura entre PSOE y CS.

Pau Alabajos: “El pacto entre el PSOE y Ciudadanos es un cambio de cromos del alcalde Ros para asegurarse un mandato con mayorías absolutas sin dar demasiadas explicaciones a su socio de gobierno”.

Respecto al pacto anunciado hoy entre el PSOE de Ros y Ciudadanos, desde Compromís destacamos que al inicio de la legislatura nuestro portavoz, Pau Alabajos, le ofreció al grupo Socialista la posibilidad de conformar un pacto del Botànic a Torrent, opción que fue rechazada en todo momento por el Alcalde Jesús Ros.

El PSOE ha pactado con el partido de Toni Cantó en Torrent; sabiendo que Ciudadanos Comunidad Valenciana es la franquicia territorial más Anti-Sanchista de todo el Estado”, ha explicat Alabajos.

Desde Compromís queremos puntualizar que, a pesar de respetar la libertad de qué cada cual elija sus compañeros de viaje, es indudable que Ros ha negociado con Cs para enterrar el poco socialismo que le quedaba; “ya sabíamos del talante conservador de Ros, pero ahora ya no valdrán sus homilías para esconderlo”, ha declarado Alabajos.

Alabajos también ha explicado que hasta ahora el PSOE había gobernado en solitario desde que obtuvo la alcaldía en 2015, gracias a los votos de Compromís y que aunque ofreciéndole nuestra mano al inicio de la presente legislatura ha optado por Cs, en un claro cambio de cromos en el que, cediéndole El Vedat y dos concejalías menores, se asegura la votación favorable para volver a gobernar con esas mayorías absolutes, con olor a naftalina, que tanto le gustan a Ros.

Desde el grupo municipal de Compromís han concluido afirmando que este pacto se venía cociendo desde el inicio de la presente legislatura y obedece más a un intento de Ros para evitar dar explicaciones en los plenos municipales, “que antes del pacto ya daba pocas, pero al menos se arriesgaba a no poder aprobar lo que quería y buena prueba de lo que decimos es que el Alcalde nunca contesta en los debates plenarios, esperándose a qué estos acaben y reservándose a continuación la última palabra con objeto de que la oposición no pueda confrontar sus argumentos”.