Carme Silla (regidora Compromís per Torrent): “La Conselleria d’Igualtat Social i Polítiques Inclusives ampliarà el nombre de persones beneficiaries arran la situació sobrevinguda pel COVID-19”.

Des de la declaració de la pandèmia per l’Organització Mundial de la Salut, el passat 11 de març, la Generalitat Valenciana i més en concret la Conselleria d’Igualtat, gestionada per la Vicepresidenta Mónica Oltra, ha anat adoptant mesures per tal de protegir el teixit productiu i social valencià.

Així a Torrent i fins l’11 de març s’havien aprovat 504 rendes valencianes d’inclusió, de les quals 356 ja estan rebent la quantitat econòmica estipulada segons el Decret de Vicepresidència, a més de les 148 pendents que les percebran en breu.

Per a la regidora de Compromís per Torrent, Carme Silla, “són persones i no només una xifra les beneficiàries d’aquesta Renda; cares amb rostre dels nostres veïns i veïnes socialment més sensibles, que han vist com la seua situació personal ja era difícil i que podien haver quedat en un estat crític sense aquestos recursos públics”.

Amb l’actual situació provocada pel COVID-19, des de Vicepresidència de la Generalitat -el passat 17 d’abril- s’ha aprovat addicionalment un nou Decret Llei de mesures de gestió econòmica i financera per a fer front a la crisi iniciada per la pandèmia. Aquest nou Decret amplia les cobertures de protecció social definides fins ara per la Renda Valenciana d’Inclusió, desenvolupant la Renda de Garantia, en les seues dues modalitats de Renda d’Ingressos Mínims i Renda de d’Inclusió Social.

Per a Carme Silla, aquest Decret Llei respon als principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica i transparència, “tan necessaris per a donar compliment a l’interés general, que és el d’atendre les necessitats de les persones”, ha conclòs la regidora de Compromís.

 

Castellano

NOTA DE PRENSA

La Conselleria de Igualdad Social aprueba 504 rentas valencianas de inclusión en Torrent antes de la pandemia

Carme Silla (regidora Compromís per Torrent): “La Conselleria de Igualdad Social y Políticas Inclusivas ampliará el número de personas beneficiarias a raiz de la situación sobrevenida por el COVID-19”.

Desde la declaración de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud, el pasado 11 de marzo, la Generalitat Valenciana y más en concreto la Consellería de Igualdad, gestionada por la Vicepresidenta Mónica Oltra, ha ido adoptando medidas para proteger el tejido productivo y social valenciano.

Así en Torrent y hasta el 11 de marzo se habían aprobado 504 rentas valencianas de inclusión, de las cuales 356 ya están recibiendo la cantidad económica estipulada según el Decreto de Vicepresidencia, además de las 148 pendientes que las percibirán en breve.

Para la regidora de Compromís por Torrent, Carme Silla, “son personas y no solo una cifra las beneficiarias de esta Renta; caras con rostro de nuestros vecinos y vecinas socialmente más sensibles, que han visto como su situación personal ya era difícil y que podían haber quedado en un estado crítico sin estos recursos públicos”.

Con la actual situación provocada por el COVID-19, desde Vicepresidencia de la Generalitat -el pasado 17 de abril- se ha aprobado adicionalmente un nuevo Decreto Ley de medidas de gestión económica y financiera para hacer frente a la crisis iniciada por la pandemia. Este nuevo Decreto amplía las coberturas de protección social definidas hasta ahora por la Renta Valenciana de Inclusión, desarrollando la Renta de Garantía, en sus dos modalidades de Renta de Ingresos Mínimos y Renta de de Inclusión Social.

Para Carme Silla, este Decreto Ley responde a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica y transparencia, “tan necesarios para dar cumplimiento al interés general, que es el de atender las necesidades de las personas”, ha concluido la regidora de Compromís.