Pau Alabajos: “Dos mesos després de decretar-se l’estat d’alarma el personal municipal continua sense saber si és apte per al servei públic”.

Des que es decretara l’estat d’alarma l’Ajuntament de Torrent encara no ha fet cap test de detecció de la COVID-19 ni al personal municipal ni a les Brigades de Protecció Civil. Altres poblacions de l’Horta Sud com Benetússer, Sedaví o Catarroja han realitzat proves serològiques tal i com ha advertit el Sindicato de Policias y Bomberos (SPPLB) de Torrent.

Per a Compromís la detecció de la malaltia és extremadament important en el cas del personal d’alt risc, aquell que té contacte directe amb les veïnes i veïns, tal com la Policia Local, Serveis Socials, Oficines del Registre i Protecció Civil, afectant també diferents serveis oferts per les empreses municipals i els organismes autònoms dependents de l’Ajuntament de Torrent.

Alabajos ha recordat al govern municipal que cal aplicar fil per randa els protocols de prevenció i seguretat vírica establerts, tant pel Ministeri com per la Generalitat Valenciana, i això passa per incloure, dins del Pla d’Actuació Municipal 2020 de Lluita contra la COVID-19, l’obligatorietat de realització de proves de detecció a tota la plantilla municipal, amb especial atenció al personal que ha realitzat tasques assistencials des que es va detectar la pandèmia.

En la mateixa línia que els sindicats, des de Compromís se li reclama al bipartit municipal (PSOE-Cs) que es a pose a disposició del servei de prevenció UNIMAT per a organitzar i protocol·litzar la realització de les proves de detecció vírica als diferents departaments i dependències municipals.

Cal dedicar tots els recursos necessaris perquè el personal municipal treballe amb total seguretat, i això passa per fer les proves i els controls oportuns, acomplint la normativa de riscos laborals i l’ordre del Ministeri de l’Interior 226/2020, que obliga als ajuntaments a subministrar els mitjans de protecció necessaris als seus treballadors i treballadores”, ha conclòs Alabajos.

 

Castellano

Compromís per Torrent reclama que se realicen pruebas de detección vírica a todo el personal municipal.

Pau Alabajos: “Dos meses después de decretarse el estado de alarma el personal municipal continúa sin saber si es apto para el servicio público”.

Desde que se decretara el estado de alarma el Ayuntamiento de Torrent todavía no ha hecho ningún test de detección de la COVID-19 ni al personal municipal ni a las Brigadas de Protección Civil. Otras poblaciones de l’Horta Sud como Benetússer, Sedaví o Catarroja han realizado pruebas serológicas tal y como ha advertido el Sindicato de Policias y Bomberos (SPPLB) de Torrent.

Para Compromís la detección de la enfermedad es extremadamente importante en el caso del personal de alto riesgo, aquel que tiene contacto directo con las vecinas y vecinos, tal como la Policía Local, Servicios Sociales, Oficinas del Registro y Protección Civil, afectando también diferentes servicios ofrecidos por las empresas municipales y los organismos autónomos dependientes del Ayuntamiento de Torrent.

Alabajos ha recordado al gobierno municipal que hay que aplicar todos y cada uno de los protocolos de prevención y seguridad vírica establecidos, tanto por el Ministerio como por la Generalitat Valenciana, y esto pasa por incluir, dentro del Plan de Actuación Municipal 2020 de Lucha contra la COVID-19, la obligatoriedad de realización de pruebas de detección a toda la plantilla municipal, con especial atención al personal que ha realizado tareas asistenciales desde que se detectó la pandemia.

En la misma línea que los sindicatos, desde Compromís se le reclama al bipartito municipal (PSOE-Cs) que se ponga a disposición del servicio de prevención UNIMAT para organizar y protocolizar la realización de las pruebas de detección vírica en los diferentes departamentos y dependencias municipales.

Hay que dedicar todos los recursos necesarios para que el personal municipal trabaje con total seguridad, y esto pasa por hacer las pruebas y los controles oportunos, cumpliendo la normativa de riesgos laborales y la orden del Ministerio del Interior 226/2020, que obliga en los ayuntamientos a suministrar los medios de protección necesarios a sus trabajadores y trabajadoras”, ha concluido Alabajos.