Enllaç a la informació sobre les inversions financerament sostenibles sense executar a 31 de desembre de 2019. Els recursos corresponents aniran a sobre-amortitzar deute en no haver-se invertit en temps i forma: Resposta a Compromís. Oficina Pressupostària

Valencià

Pau Alabajos: “La sobre-amortització de préstecs no beneficia les inversions i la creació d’ocupació a Torrent, sinó l’austericidi creat pel PP”.

 

Torrent haurà d’amortitzar, per excés, 845.738’46€ que s’haurien d’haver destinat a inversions financerament sostenibles a 31 de desembre del 2019 i que per tant no s’han executat.

Entre aquestes obres es troben 289.549’39€, corresponents al Centre de Rendiment Esportiu projectat en una parcel·la al polígon terciari del Toll.

També destaquen els 202.189’07€ en inversions pendents d’executar en vials i 152.853’97€ no aplicats en la renovació de la gespa dels camps de futbol del Parc Central.

L’adquisició d’un vehicle per a Protecció Civil també es destinarà com a excés d’amortització de préstecs bancaris, en quedar 38.564€ dels 41.435’83€ sense aplicar.

Per al portaveu de Compromís per Torrent, Pau Alabajos, aquesta sobre- amortització no prové de sobrants de diners per inversions que s’han executat a un cost inferior al pressupostat inicialment, sinó per falta d’execució dels diferents projectes d’obres i compres previstes.

Alabajos ha explicat que l’informe de l’Oficina Pressupostària detalla ben a les clares cada partida afectada, amb les seues Obligacions Reconegudes a 31 de desembre del 2019, on es veu clarament que aquestos recursos que no s’han invertit no provenen d’estalvis en els costos.

Finalment, des de Compromís s’ha definit com a molt preocupant el nivell d’atur a la capital de l’Horta Sud, que tancà el mes de març amb una Taxa del 20,04%, la segona més elevada dels municipis valencians superiors a 40.000 habitants, només per darrere de Gandia amb un 20,83%.

La falta d’execució d’aquestos projectes i inversions, sense dubte, té un impacte negatiu en el nivell d’ocupació i activitat econòmica pel que fa la nostra ciutat”, ha conclòs Alabajos.

Castellano

El Ayuntamiento de Torrent amortizará cerca de 850.000€ que no han sido ejecutados en diferentes inversiones en el 2019.

Pau Alabajos: “La sobre-amortización de préstamos no beneficia las inversiones y la creación de ocupación a Torrent, sino el austericidio creado por el PP”.

 

Torrent tendrá que amortizar, por exceso, 845.738’46€ que se tendrían que haber destinado a inversiones financieramente sostenibles a 31 de diciembre del 2019 y que por lo tanto no se han ejecutado.

Entre estas obras se encuentran 289.549’39€, correspondientes al Centro de Rendimiento Deportivo proyectado en una parcela del polígono terciario del Toll.

También destacan los 202.189’07€ en inversiones pendientes de ejecutar en viales y 152.853’97€ no aplicados en la renovación del césped de los campos de fútbol del Parc Central. La adquisición de un vehículo para Protección Civil también se destinarà como exceso de amortización de préstamos bancarios, al quedar 38.564€ de los 41.435’83€ comprometidos sin aplicar.

Para el portavoz de Compromís per Torrent, Pau Alabajos, esta sobre- amortización no proviene de sobrantes de dinero por inversiones que se han ejecutado a un coste inferior al presupuestado inicialmente, sino por falta de ejecución de los diferentes proyectos de obras y compras previstas.

Alabajos ha explicado que el informe de la Oficina Presupuestaria detalla bien a las claras cada partida afectada, con sus Obligaciones Reconocidas a 31 de diciembre del 2019, donde se ve claramente que estos recursos que no se han invertido no provienen de ahorros en los costes.

Finalmente, desde Compromís se ha definido como muy preocupando el nivel de paro en la capital de l’Horta Sud, que cerró el mes de marzo con una Tasa del 20,04%, la segunda más elevada de los municipios valencianos superiores a 40.000 habitantes, solo por detrás de Gandia con un 20,83%.

La falta de ejecución de estos proyectos e inversiones, sin duda, tiene un impacto negativo en el nivel de ocupación y actividad económica de nuestra ciudad”, ha concluido Alabajos.