La proposta de Compromís, porta aparellada la regulació legal les de les campes d’aparcament escampades pel Terme Municipal, així com el control dels seus abocaments i els residus de manteniment, com els olis i els productes químics de neteja utilitzats en aquest tipus d’instal·lacions.

TEXT DE LA MOCIÓ APROVADA

 

Pau Alabajos, portaveu del Grup Municipal de Compromís, s’adreça al Ple de la Corporació Municipal de Torrent per a presentar la següent moció:

Moció demanant solucions per a combatre els problemes de transport, trànsit i aparcament a Torrent i creació de la Ciutat del Transport

La nostra ciutat necessita solucions urgents per a combatre els problemes de mobilitat, trànsit i aparcament que pateixen molts torrentins.

Per tot açò proposem al Ple de l’Ajuntament de Torrent  l’aprovació dels següents acords:

  1. Crear un corredor comarcal (l’Ajuntament de Torrent podria liderar les negociacions amb la resta de poblacions per a aconseguir una millora de les connexions comarcals que es veu molt necessària).

 

  1. Crear la Ciutat del Transport

 

  1. Estudiar, per part dels tècnics municipals, l’increment d’aparcaments públics i gratuïts.

 

  1. Revisar les places d’aparcament per a persones discapacitades i eliminar totes les barreres perifèriques

 

  1. Portar a terme un estudi de les plaques de GUAL de Torrent per a, així, poder comprovar quines estan al corrent.