Carme Silla (Regidora Compromís per Torrent): “La pandèmia ha afectat el normal desenvolupament d’aquest curs escolar i aquesta mesura ajudarà als centres educatius en el pròxim curs escolar.”

La Conselleria dirigida per Vicent Marzà centra els seus recursos extraescolars en què els ajuntaments puguen organitzar activitats complementàries per a l’alumnat fora del seu horari escolar, tals com formació de suport educatiu, cultural i esportiu, dirigides a la població escolar des d’Infantil fins a Batxillerat. L’objectiu no és un altre que compensar els efectes negatius de la COVID-19 des de juliol i al llarg del pròxim curs 2020-2021.

La co-portaveu municipal de Compromís per Torrent, Carme Silla, ha recordat que “aquesta nova línia d’ajudes se suma a totes les que ha dut a terme la Conselleria des del inici de la pandèmia, on l’alumnat de Torrent que ho necessitava ha rebut vals de menjador i tabletes amb accés a internet.”

La finalitat d’aquesta proposta d’ajudes és que els ajuntaments puguen dissenyar i organitzar programes d’activitats entre l’1 de juliol de 2020 i el 23 de juny de 2021. Per a poder implementar-se “de la manera més ràpida possible”, la Conselleria d’Educació té previst que s’abonen el cent per cent de les ajudes de manera anticipada als ajuntaments,  i estos tindran fins al 15 de setembre de 2021 per a justificar la realització de les activitats.

Per últim, Carme Silla ha destacat que: “la pandèmia no pot deixar ningú enrere, per aquest motiu la Conselleria d’Educació i el govern del Botànic estan deixant clar quines són les seues prioritats, on les persones, i en aquest cas concret l’alumnat, sempre estan al centre de les nostres polítiques”.

La Consellería de Educación transferirá anticipadamente 137.689,45€ a Torrent para actividades extraescolares.

 

Carme Silla (Regidora Compromís per Torrent): “La pandemia ha afectado el normal desarrollo de este curso escolar y esta medida ayudará en los centros educativos en el próximo curso escolar.”

La Consellería dirigida por Vicent Marzà centra sus recursos extraescolares en que los ayuntamientos puedan organizar actividades complementarias para el alumnado fuera de su horario escolar, tales como formación de apoyo educativo, cultural y deportivo, dirigidas a la población escolar desde Infantil hasta Bachillerato. El objetivo no es otro que compensar los efectos negativos de la COVID-19 desde julio y a lo largo del próximo curso 2020-2021.

La co-portavoz municipal de Compromís per Torrent, Carme Silla, ha recordado que “esta nueva línea de ayudas se suma a todas las que ha llevado a cabo la Consellería desde el inicio de la pandemia, donde el alumnado de Torrent que lo necesitaba ha recibido vales de comedor y tabletas con acceso a internet.”

La finalidad de esta propuesta de ayudas es que los ayuntamientos puedan diseñar y organizar programas de actividades entre el 1 de julio de 2020 y el 23 de junio de 2021. Para poder implementarse “de la manera más rápida posible”, la Consellería de Educación tiene previsto que se abonan el cien por cien de las ayudas de manera anticipada a los ayuntamientos, y estos tendrán hasta el 15 de septiembre de 2021 para justificar la realización de las actividades.

Por último, Carme Silla ha destacado que: “la pandemia no puede dejar a nadie atrás, por este motivo la Consellería de Educación y el gobierno del Botànic están dejando claro cuáles son sus prioridades, donde las personas, y en este caso en concreto el alumnado, siempre están en el centro de nuestras políticas”.