Article d’opinió

Un element clàssic de les pel·lícules del gènere de mala gestió pública és falta d’inspecció dels serveis i les activitats municipals.

Torrent és Gran Ciutat, però només és un títol, una medalleta aconseguida fa 10 anys que no ha donat compliment a cap dels òrgans legals als que està obligada en obtindre tal reconeixement.

El passotisme, no obstant, porta dècades instal·lat als governs municipals; de fet, podríem dir que estem pitjor que fa 15 anys, on almenys hi havia un inspector d’urbanisme; ara ni això.

No és només que no existeix inspecció urbanística al terme municipal de Torrent, és que tampoc no hi ha inspecció de sanitat, ni inspecció de neteja en la via pública, ni inspectors de medi ambient amb capacitat sancionadora (només un tècnic per a un terme de vora 70 kilòmetres quadrats), ni inspectors municipals independents sobre la salubritat de l’aire i l’aigua, ni inspecció dels jardins… La llista és molt llarga.

Tots aquestos problemes s’agreugen amb la manera desastrosa amb què s’està organitzant el territori al llarg dels anys, amb desenes de nuclis disseminats i casetes escampats pel terme municipal que no compten amb aigua potable, ni sovint amb camins asfaltats, però se’ls cobra igualment l’IBI urbà sense comptar amb eixos serveis. En molts casos es tracta de construccions il·legals sobre les que no es va actuar al seu moment, però el poder municipal se n’aprofita cobrant-los l’impost per un terreny de naturalesa distinta al que ocupen.

En l’exercici de les seues competències presents i futures, l’Ajuntament durà a terme la inspecció d’aliments i begudes, de béns i servicis, així com els controls i anàlisis que siguen procedents”; això és el que diu l’Ordenança reguladora del Consum Local de Torrent, de difícil compliment si no hi ha inspectors que vetlen per la seua aplicació, en defensa dels consumidors i usuaris de Torrent.

Per tant, quan es desplacen pel terme municipal i observen una deficiència han de saber que l’Ajuntament de Torrent molt possiblement no té constància d’ella, perquè sense un cos d’inspecció municipal, tal i com diu la dita: “ulls que no veuen, cor que no sent”.