Enllaç a l’ordenança vigent d’ecoparcs municipals: Ordenança_V_Ecoparc

Fotografia: Entrada Ecoparc II Torrent. 25-08-2020.

Valencià

Compromís per Torrent demanda al govern PSOE-Cs, dirigit per Ros, actualitzar l’ordenança d’ecoparcs per inoperant

Els valencianistes denuncien que l’exigència de presentar el D.N.I i la poca quantitat de residus que es pot dur per persona/dia afavoreixen la proliferació d’abocaments il·legals i l’excés de brutícia al terme municipal.

Pau Alabajos: “Que a la porta de l’Ecoparc II de Torrent hi haja una gran quantitat de residus escampats és suficient perquè el govern municipal es pose a treballar”.

El grup municipal de Compromís, mitjançant el seu portaveu Pau Alabajos, ha registrat una moció demandant al govern municipal l’elaboració d’un nou projecte d’ordenança municipal reguladora del servei dels ecoparcs de Torrent.

Per als nacionalistes l’ordenança es troba desfasada, argumenten que es va elaborar al 2002, entrant en vigor al 2003, i actualment la seua redacció no està actualitzada a la realitat socioeconòmica del 2020.

En fotografies aportades pel grup municipal s’observa una gran quantitat de deixalles escampades a la pròpia porta de l’Ecoparc II de Torrent. L’actual ordenança no permet dur, per persona i dia, més de 50 kilos d’enderrocs, 10 piles de botó, 50 kilos de poda, 10 litres d’oli, 10 aerosols, 10 envasos de plàstic contaminats o 2 pneumàtics, per posar diferents exemples, motiu pel qual Compromís reclama a l’alcalde Ros la presentació d’un nou projecte d’ordenança davant el Ple, on els grups municipals puguen presentar-hi esmenes i/o propostes, atenent al fet que, segons la legislació de règim local, la presentació d’aquests projectes municipals només correspon al govern municipal.

Addicionalment, Alabajos ha reclamat que es tinga en compte la modificació de certes obligacions personals en la regulació dels ecoparcs, com per exemple l’actual requisit d’identificar-se mitjançant el D.N.I, el que provoca que moltes persones “sense papers” no puguen accedir a eixes instal·lacions, amb el perill i la incertesa que suposa la destinació final d’aquestes deixalles, “podrien establir-se altres mecanismes de control, com per exemple les matrícules dels vehicles”, ha conclòs el portaveu de Compromís.

Castellano

Compromís por Torrent demanda al gobierno PSOE-Cs, dirigido por Ros, actualizar la ordenanza de ecoparques por inoperante

 Los valencianistas denuncian que la exigencia de presentar el D.N.I y la poca cantidad de residuos que se puede llevar por persona/día favorecen la proliferación de vertidos ilegales y el exceso de suciedad en el término municipal.

Pau Alabajos: “Que a la puerta del Ecoparc II de Torrent haya una gran cantidad de residuos esparcidos es suficiente para que el gobierno municipal se ponga a trabajar”.

El grupo municipal de Compromís, mediante su portavoz Pau Alabajos, ha registrado una moción demandando al gobierno municipal la elaboración de un nuevo proyecto de ordenanza municipal reguladora del servicio de los ecoparques de Torrent.

Para los nacionalistas la ordenanza se encuentra desfasada, argumentan que se elaboró en el 2002, entrando en vigor en 2003, y actualmente su redacción no está actualizada a la realidad socioeconómica del 2020.

En fotografías aportadas por el grupo municipal se observa una gran cantidad de desechos esparcidos en la propia puerta del Ecoparc II de Torrent. La actual ordenanza no permite llevar, por persona y día, más de 50 quilos de escombros, 10 pilas de botón, 50 quilos de poda, 10 litros de aceite, 10 aerosoles, 10 envases de plástico contaminados o 2 neumáticos, por poner diferentes ejemplos, motivo por el cual Compromís reclama al alcalde Ros la presentación de un nuevo proyecto de ordenanza ante el Pleno, donde los grupos municipales puedan presentar enmiendas y/o propuestas, atendiendo al hecho que, según la legislación de régimen local, la presentación de estos proyectos municipales solo corresponde al gobierno municipal.

Adicionalmente, Alabajos ha reclamado que se tenga en cuenta la modificación de ciertas obligaciones personales en la regulación de los ecoparques, como por ejemplo el actual requisito de identificarse mediante el D.N.I, lo que provoca que muchas personas “sin papeles” no puedan acceder a estas instalaciones, con el peligro y la incertidumbre que supone el destino final de los desechos, “podrían establecerse otros mecanismos de control, como por ejemplo las matrículas de los vehículos”, ha concluido el portavoz de Compromís.