PÈRDUA EFECTIUS POLICIALS

 

La Policia Local de Torrent  ha perdut el 25% de la seua plantilla des que Ros és Alcalde de Torrent. Dels 107 agents locals en funcions policials operatives al 2015 s’ha passat a una xifra aproximada de 75 en l’actualitat. La sangria no s’ha detingut durant el mes d’agost i s’han tornat a perdre novament una inspectora i un oficial.

Des de juny de 2015 les jubilacions i les peticions de trasllat han minvat els efectius que patrullen els nostres carrers: els anomenats “operatius”. Des de Compromís considerem aquestes xifres com a preocupants, donant un resultat d’1 policia local operatiu per cada 1050 residents, de tal manera que la disminució de la ràtio de delictes a Torrent només s’entén si es té en compte el fet que la comissaria de la Policia Nacional ha incrementat, en el mateix període de temps, els seus agents en més d’un 100% d’efectius.

No obstant, aquest increment d’efectius de la Policia Nacional, cal alertar que hi ha funcions i competències exclusives de la Policia Local que van més enllà de la delinqüència i que queden sense cobrir, repercutint negativament en les necessitats que demanden els veïns i les veïnes de Torrent.

Com a portaveu de Compromís al consistori vull recordar que després de l’aprovació del pressupost de 2016 Ros es va desfer de colp de 10 agents de la policia local que estaven en comissió de serveis a Torrent (1 intendent, 1 inspector i 8 agents); des de Compromís entenem que aquesta maniobra fou una depuració política del nou alcalde cap a agents que havien accedit al seu lloc de treball en l’etapa de l’anterior govern; policies que feien una bona tasca, que és el que creiem que s’ha de valorar.

A més a més, des de 2015 fins l’actualitat, el govern de Ros no ha convocat cap procés selectiu per a cobrir totes aquestes baixes d’efectius, una gestió incomprensible, més encara si es té en compte que la Llei d’Estabilitat Pressupostària autoritza a cobrir el 100% de les baixes per tal de mantindre les plantilles de les forces i cossos de seguretat, entre les que hi figuren les policies locals.

Addicionalment, és important que les nostres veïnes i veïns sapien que tant la regidora de seguretat com el propi Ros també s’han negat contínuament a la creació d’una una borsa d’agents comissionats provinents d’altres ajuntaments, que puga suplir temporalment la falta d’efectius per a cobrir els llocs de treball perduts.

Finalment, hem de remarcar que aquesta “manera de funcionar” ha dut a Ros a suplir la falta d’efectius amb un ús desmesurat de les hores extres; una solució que ha disparat el cost per agent, tenint en compte que les jornades extres senceres entre setmana tenen un cost de 240€ per policia, mentres que en cap de setmana es dispara fins als 320€.