Valencià

L’anàlisi se centra especialment en la concentració de nitrats a l’aigua, mesurada en mil·ligrams per litre.

Pau Alabajos: “És fonamental que el govern municipal informe periòdicament la ciutadania sobre la qualitat de l’aigua i de l’aire en les diferents zones de Torrent”.

El grup municipal de Compromís per Torrent ha contractat un estudi sobre l’estat de l’aigua en diferents punts de la ciutat. En concret, les zones analitzades han estat l’Avinguda, El Vedat, la Colònia Buenavista i el Districte 1-Centre Històric-.

En l’anàlisi s’observa que tres de les quatre zones analitzades es troben prop del límit legal de nitrats establert per la legislació espanyola, mentre que la quarta, corresponent a la Colònia Buenavista, no és apta per a la ingesta (beure i cuinar).

El límit legal regulat a l’Estat Espanyol es troba en els 50 mg/litre de nitrats; i els mesuraments han donat 40’6 mg/L a l’Avinguda, 41’6 mg/L a El Vedat i 40 mg/L al Centre Històric.

Respecte la Colònia Buenavista, la dada de 54 mg/L estaria fora dels límits permesos i es consideraria aigua contaminada per a la ingesta. Des de Compromís han alertat que aquest disseminat rep l’aigua dels pous municipals “Horteta” que també abasteixen altres urbanitzacions com Calicanto i Falda de la Sierra, d’entre altres.

No obstant, des del grup municipal de Compromís s’ha recalcat que els mesuraments de Torrent serien il·legals en altres països, com per exemple els Estats Units, molt més curosos amb la qualitat de l’aigua potable. Posant com a exemple l’Estat d’Oregó, on el límit és de 40 mg/L.

El nitrat és un contaminant comú que es troba en l’aigua subterrània i que pot provocar efectes nocius si es consumeix a alts nivells. És inodor i incolor. Les concentracions en zones no contaminades són usualment de 2 mg/Litre. Els contaminants habituals que incrementen aquesta quantitat provenen dels pesticides, els pous sèptics i el fem.

Finalment el portaveu de Compromís, Pau Alabajos,  ha exigit al govern municipal de PSOE-Cs que ajuste amb la major brevetat les tarifes de l’aigua en els casos on no siga potable, perquè no es pot cobrar el mateix preu, o fins i tot superior, en aquelles urbanitzacions i disseminats abastits per pous gestionats per Aigües de l’Horta on els nitrats superen els límits saludables per al consum, i que especialment afecten els nadons i les dones embarassades.

Castellano

Compromís per Torrent contrata un estudio para analizar el agua de Torrent

El análisis se centra especialmente en la concentración de nitratos en el agua, medida en miligramos por litro.

Pau Alabajos: “Es fundamental que el gobierno municipal informe periódicamente a la ciudadanía sobre la calidad del agua y del aire en diferentes zonas de Torrent”.

El grupo municipal de Compromís per Torrent ha contratado un estudio sobre el estado del agua en diferentes puntos de la ciudad. En concreto, las zonas analizadas han sido la Avenida, El Vedat, la Colonia Buenavista y el Distrito 1-Centro Histórico-.

En el análisis se observa que tres de las cuatro zonas analizadas se encuentran cerca del límite legal de nitratos establecido por la legislación española, mientras que la cuarta, correspondiente a la Colonia Buenavista, no es apta para la ingesta (beber y cocinar).

El límite legal regulado en el Estado Español se encuentra en los 50 mg/litro de nitratos; y las mediciones han dado 40’6 mg/L en la Avenida, 41’6 mg/L en El Vedat y 40 mg/L en el Centro Histórico.

Respeto la Colonia Buenavista, el dato de 54 mg/L estaría fuera de los límites permitidos y se consideraría agua contaminada para la ingesta. Desde Compromís han alertado que este diseminado recibe el agua de los pozos municipales “Horteta” que también abastecen otras urbanizaciones como Calicanto y Falda de Sierra, de entre otros.

No obstante, desde el grupo municipal de Compromís se ha recalcado que las mediciones de Torrent serían ilegales en otros países, como por ejemplo los Estados Unidos, mucho más cuidadosos con la calidad del agua potable. Poniendo como ejemplo el Estado de Oregón, donde el límite es de 40 mg/L.

El nitrato es un contaminante común que se encuentra en el agua subterránea y que puede provocar efectos nocivos si se consume a altos niveles. Es inodoro e incoloro. Las concentraciones en zonas no contaminadas son usualmente de 2 mg/Litro. Los contaminantes habituales que incrementan esta cantidad provienen de los pesticidas, los pozos sépticos y el estiércol.

Finalmente el portavoz de Compromís, Pau Alabajos, ha exigido en el gobierno municipal de PSOE-Cs que ajuste con la mayor brevedad las tarifas del agua en los casos donde no sea potable, porque no se puede cobrar el mismo precio, o incluso superior, en aquellas urbanizaciones y diseminados alcanzados por pozos gestionados por Aigües de l’Horta donde los nitratos superan los límites saludables para el consumo, y que especialmente afecten los bebés y las mujeres embarazadas.