De cara als propers pressupostos locals de 2021, els grups de l’oposició que formem part del consistori, no tenim cap notícia, per part del govern PSOE-Cs, sobre quin serà el full de ruta municipal per al comerç de la ciutat, tot i sabent l’actual situació econòmica que travessa el sector, molt colpejat per la COVID-19.

No sabem a hores d’ara quina serà l’estratègia, més enllà de la gestió administrativa que destina anualment l’empresa municipal IDEA’t.

Des de Compromís hem demanat, des que tenim representació (2003), que l’elaboració del pressupost anual destinat a la promoció i les ajudes comercials siga consensuat entre els representants polítics a l’ajuntament i el comerç de la ciutat, incloent-hi tant les associacions com els botiguers no associats, mitjançant campanyes de col·laboració i enquestes periòdiques, amb l’objecte de conéixer l’estat real del sector a Torrent.

De cara al Ple de novembre, i amb caràcter previ a l’elaboració dels pressupostos de l’any 2021, hem proposat una bateria de mesures de suport al teixit comercial. Donada l’actual situació de crisi de la demanda creiem que hi ha certes mesures que s’haurien d’aplicar amb caràcter d’urgència:

-Creació d’una mesa d’impuls del comerç, l’hostaleria i els mercats no sedentaris, així com elaborar un informe anual identificant els problemes amb una enquesta dirigida a tots els negocis implicats. Aquesta mesa gestionaria  l’estratègia informativa d’una nova revista amb informació i promoció del comerç de proximitat, sectorialitzada i enfocada a campanyes concretes de demanda, amb repartiment en totes les bústies de Torrent.

-Ajudes directes a la contractació i creació d’una borsa de lloguer de locals comercials en col·laboració amb IDEA’t.

-Ajudes a la compra de mobiliari i a les reformes de locals comercials.

-Dotació pressupostària específica per a les campanyes de Nadal, Black Friday, nits del comerç, amb tancament de carrers, difusió a mitjans de comunicació i ajudes directes a la decoració i publicitat dels comerços que retolen en valencià.

-Ajudes directes al foment del comerç agroalimentari de proximitat i les empreses que participen i fomenten l’economia circular.

-Partides d’inversió en ornamentació de la ciutat, especialment de les zones comercials, així com de control i inspecció de la neteja dels carrers de Torrent.

Aquestes són les més importants, dins d’una bateria de 15 propostes que ens agradaria que s’hagueren tractat dins de la comissió a què al·ludíem; on per altra banda la seua creació es estrictament competència del govern local. No obstant, i a falta d’aquest òrgan, les proposem perquè considerem que ajudarien a potenciar el comerç local i sobretot milloraria la informació i la transparència sobre l’estat del sector a Torrent.