Enllaços:

1.Moció: (265) MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS DE SUPORT PRESSUPOSTARI-2020-2021 AL COMERÇ LOCAL, L’HOSTALERIA I ELS MERCATS DE TORRENT.

2. Pla: Pladesuportcomerç Compromís Torrent (1)

Valencià

Les mesures, encaminades a protegir i enfortir el comerç de proximitat, també s’han traslladat al grup parlamentari de Compromís a les Corts Valencianes en una reunió amb el seu síndic Fran Ferri.

Compromís ha llançat una bateria de propostes per tal d’ajudar el teixit comercial, tant l’existent com als nous negocis que vulguen establir-se a Torrent; amb l’objectiu que el comerç de barri puga competir amb les grans superfícies en igualtat de condicions. Per a Compromís “l’actual crisi sanitària, econòmica i social, amb el tancament d’empreses i milers de treballadores afectates per ERTOS i EROS, fan que siga necessari abordar mesures urgents que afavorisquen la recuperació del teixit comercial i hostaler de la nostra ciutat.”

Algunes de les propostes del paquet de mesures presentat són la creació d’una mesa d’impuls del Comerç, l’Hostaleria i els Mercats; ajudes per a la compra de mobiliari i reformes de locals, ajudes directes a la contractació de personal i creació d’una borsa de lloguer de locals comercials. Addicionalment, Compromís reclama una partida pressupostària específica per a les campanyes de Nadal, Black Friday i Nits de Comerç, entre altres, que contemple mesures de suport addicionals i ajudes per al foment del comerç agroalimentari de proximitat.

“Segons el pressupost de 2020, la partida refererida al suport del comerç, l’hostaleria i els mercats de Torrent suposa només un 0’5% del total del pressupost anual de l’ajuntament”, ha lamentat el portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Torrent, Pau Alabajos. També ha destacat que les partides dirigides a ocupació només suposen un 1,74% del total de pressupost de la ciutat.

El grup municipal de Compromís ha explicat que actualment el sector comercial, l’hostaler i els mercats aporten més del que reben, tant a nivell pressupostari municipal, com dels beneficis econòmics i socials que produïxen per a la nostra ciutat. També s’han reunit amb Fran Ferri, síndic de Compromís a les Corts Valencians, per tal de traslladar la problemàtica del comerç i l’hostaleria a la nostra ciutat, així com també el paquet de mesures proposades per Compromís a Torrent. “Creiem necessari recuperar el comerç de proximitat, apostar pel comerç de poble i vertebrar des d’eixa línia estratègica la nostra ciutat.” ha conclòs Pau Alabajos, portaveu del grup municipal de Compromís per Torrent.

Castellano

Compromís per Torrent presenta un paquete de medidas para el comercio local, la hostelería, y los mercados no sedentarios, dirigidas a “Recuperar Torrent”

 Las medidas, encaminadas a proteger y fortalecer el comercio de proximidad, también se han trasladado al grupo parlamentario de Compromís a las Corts Valencianes en una reunión con su síndico Fran Ferri.

Compromís ha lanzado una batería de propuestas para apoyar al tejido comercial, tanto el existente como a los nuevos negocios que quieran establecerse en Torrent; con el objetivo de que el comercio de barrio pueda competir con las grandes superficies en igualdad de condiciones. Para Compromís “la actual crisis sanitaria, económica y social, con el cierre de empresas y miles de trabajadoras afectates por ERTOS y EROS, hacen que sea necesario abordar medidas urgentes que favorezcan la recuperación del tejido comercial y hostelero de nuestra ciudad.”

Algunas de las propuestas del paquete de medidas presentado son la creación de una mesa de impulso del Comercio, la Hostelería y los Mercados; ayudas para la compra de mobiliario y reformas de locales, ayudas directas a la contratación de personal y creación de una bolsa de alquiler de locales comerciales. Adicionalmente, Compromís reclama una partida presupuestaria específica para las campañas de Navidad, Black Friday y Noches del Comercio, entre otros, que contemple medidas de apoyo adicionales y ayudas para el fomento del comercio agroalimentario de proximidad.

“Según el presupuesto de 2020, la partida refererida al apoyo del comercio, la hostelería y los mercados de Torrent supone solo un 0’5% del total del presupuesto anual del ayuntamiento”, ha lamentado el portavoz de Compromís al Ayuntamiento de Torrent, Pau Alabajos. También ha destacado que las partidas dirigidas a ocupación solo suponen un 1,74% del total de presupuesto de la ciudad.

El grupo municipal de Compromís ha explicado que actualmente el sector comercial, la hostelería y los mercados aportan más de lo que reciben, tanto a nivel presupuestario municipal, como de los beneficios económicos y sociales que producen para nuestra ciudad. También se han reunido con Fran Ferri, síndico de Compromís en las Cortes Valencianas, para trasladar la problemática del comercio y la hostelería en nuestra Ciudad, así como también el paquete de medidas propuestas por Compromís en Torrent. “Creemos necesario recuperar el comercio de proximidad, apostar por el comercio de pueblo y vertebrar desde esa línea estratégica nuestra ciudad.” ha concluido Pau Alabajos, portavoz del grupo municipal de Compromís per Torrent.