Pau Alabajos: “Al llistat no apareix un assessor de l’alcalde Ros donat d’alta des de fa mesos”.

 

El govern municipal de Torrent, compost per PSOE i Ciudadanos, va presentar el projecte de pressupostos de 2021 per a l’Ajuntament, els seus organismes autònoms (Junta Local fallera, Fundació Esportiva Municipal i Consell Agrari), així com les empreses municipals (Recaptació Torrent, IDEA’t i Nous Espais). Aigües de l’Horta no computa dins del pressupost consolidat, en ser una empresa mixta gestionada per la multinacional francesa Suez Enviroment.

Arran d’aquesta proposta de pressupostos, des del grup municipal de Compromís es va presentar una bateria de 30 preguntes i peticions d’informació, entre les quals es trobaven diferents qüestions relatives a la Plantilla de Personal de cara a l’exercici 2021. El capítol del personal dels ajuntaments s’arreplega en un document adjunt al pressupost, i és de presentació obligatòria abans de de dur-lo a votació tant a les comissions informatives del Ple com a la pròpia sessió plenària.

Així doncs, un important assessor d’alcaldia, que s’incorporà al staff de Jesús Ros fa uns mesos, no consta en aquest llistat de personal, motiu pel qual des de Compromís es va preguntar al regidor de pressupostos, el socialista Andrés Campos, que s’indicara en quin document es constata que forma part del personal de confiança de l’alcalde Ros. A més, al document de la Plantilla apareixen els noms i cognoms de dos becaris que també treballen per a alcaldia, dels quals un d’ells supera l’any en l’Ajuntament de Torrent; “no sabem quins criteris de selecció i en funció de quins paràmetres l’alcalde ha triat aquestos becaris, donat que també són personal de confiança, en no estar adscrits a cap servei administratiu sinó a òrgans polítics”, ha declarat el regidor de Compromís Pau Alabajos, que també ha recordat a l’alcalde que mentre la informació dels grups municipals en matèria de personal és totalment transparent, sembla que amb el personal d’alcaldia no passa el mateix.

A més dels assessors de l’alcalde, la Plantilla de Personal conté diferents errades detectades per Compromís, com la inclusió d’un agent de la policia mort, o una inspectora de la policia ja jubilada, que a més era la comandament de la unitat operativa de la Policia Local de Torrent.