Pau Alabajos: “Després de l’acta d’inspecció se’n deriven responsabilitats patrimonials, polítiques i administratives”.

 

Arran les irregularitats laborals detectades per la Inspecció de Treball de la Seguretat Social, en el cas de tres becàries de Premsa de l’Ajuntament de Torrent que exerciren durant més de 6 anys sense que s’hagen liquidat les corresponents quotes socials, des de Compromís per Torrent s’ha anunciat que al proper Ple Ordinari del mes de febrer se sol·licitarà la creació d’una Comissió d’Investigació per tal d’aclarir les circumstàncies per les quals aquestes tres joves continuen exercint de becàries per al Gabinet de Premsa d’Alcaldia.

El portaveu de Compromís Pau Alabajos també demanarà informació sobre la resta de becaris i becàries que continuen treballant per a l’Ajuntament de Torrent: “Alguns ens consta que des de fa molts anys, persones que es troben en la mateixa situació que les tres detectades per la Inspecció de Treball”.

Alabajos ha declarat que alguna d’aquestes persones ja entraren com a becàries al desembre de 2013, quan encara governava el Partido Popular, i han estés la seua relació laboral fins a dia de hui, sota el mandat de Jesús Ros. “No podem admetre des de Compromís com uns responsables polítics poden perpetuar una situació laboral de manera irregular durant tants anys, amb l’Alcalde com a principal responsable, però també amb la connivència del portaveu socialista i regidor de personal Andrés Campos i els tècnics de l’Ajuntament. Ací hi ha molt per explicar, més encara quan s’han de pagar totes les quotes socials endarrerides; per tant hi ha una responsabilitat patrimonial i política clara per part del Govern municipal, que ha emparat aquesta situació, i també administrativa pel funcionariat que ha callat davant les irregularitats”.

Des de Compromís també s’ha fet referència a la falta d’oportunitat d’altres joves de Torrent que no tenen accés a aquest tipus de beques de formació “perquè les ocupen les mateixes persones des de fa molts anys, tal i com ha demostrat la Inspecció de Treball. L’Alcalde Ros i el portaveu Andrés Campos haurien d’explicar com s’ha produïda la selecció de personal que permet a dia de hui mantindre les mateixes becàries durant 6 anys; ha estat una nova ditada de l’Alcalde, del seu regidor de personal o de tot el govern local?” es pregunta el portaveu dels ecovalencianistes.

 

NOTA DE PRENSA

COMPROMÍS PER TORRENT DEMANDA UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN PLENARIA SOBRE LAS BECARIAS IRREGULARES DETECTADAS POR LA INSPECCIÓN DE TRABAJO.

Pau Alabajos:Después del acta de inspección se derivan responsabilidades patrimoniales, políticas y administrativas”.

 

A raiz de las irregularidades laborales detectadas por la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social, en el caso de tres becarias de Prensa del Ayuntamiento de Torrent que ejercieron durante más de 6 años sin que se hayan liquidado las correspondientes cuotas sociales, desde Compromís por Torrent se ha anunciado que en el próximo Pleno Ordinario del mes de febrero se solicitará la creación de una Comisión de Investigación para aclarar las circunstancias por las cuales estas tres jóvenes continúan ejerciendo de becarias para el Gabinete de Prensa de Alcaldía.

El portavoz de Compromís Pau Alabajos también pedirá información sobre el resto de becarios y becarias que continúan trabajando para el Ayuntamiento de Torrent: “Algunos nos consta que desde hace muchos años, personas que se encuentran en la misma situación que las tres detectadas por la Inspección de Trabajo”.

Alabajos ha declarado que alguna de estas personas ya entraron como becarias en diciembre de 2013, cuando todavía gobernaba el Partido Popular, y han extendido su relación laboral hasta día de hoy, bajo el mandato de Jesús Ros. “No podemos admitir desde Compromís como unos responsables políticos pueden perpetuar una situación laboral de manera irregular durante tantos años, con el Alcalde como principal responsable, pero también con la connivencia del portavoz socialista y regidor de personal Andrés Campos y los técnicos del Ayuntamiento. Aquí hay mucho para explicar, más todavía cuando se tienen que pagar todas las cuotas sociales atrasadas; por lo tanto hay una responsabilidad patrimonial y política clara por parte del Gobierno municipal, que ha amparado esta situación, y también administrativa por el funcionariado que ha callado ante las irregularidades”.

Desde Compromís también se ha hecho referencia a la falta de oportunidad de otros jóvenes de Torrent que no tienen acceso a este tipo de becas de formación “porque las ocupan las mismas personas desde hace muchos años, tal y como ha demostrado la Inspección de Trabajo. El Alcalde Ros y el portavoz Andrés Campos tendrían que explicar como se ha producido la selección de personal que permite a día de hoy mantener las mismas becarias durante 6 años; ha sido un nuevo dedazo del Alcalde, de su concejal de personal o de todo el gobierno local?” se pregunta el portavoz de los ecovalencianistas.