Pau Alabajos: Alguns barris disseminats del terme de Torrent comparteixen nuclis poblacionals amb altres municipis que no estan subjectes al tancament perimetral”.

 

Des de Compromís per Torrent han demanat que es valore tractar els barris disseminats com un nucli poblacional diferenciat. Alguns d’aquestos, com ara Calicanto, estan delimitats per més d’un municipi.

“Torrent compta amb un gran terme (70 km quadrats) i això implica moltes realitats distintes: tenim barris disseminats que estan fins i tot a 25 minuts en vehicle del centre del poble i el seu contacte estret és amb nuclis d’altres municipis” ha explicat el portaveu de Compromís per Torrent, Pau Alabajos. Des de Compromís ens preguntem com comprovaran que s’està complint el tancament perimetral del municipi en zones com la Font de la Teula, on el llindar amb Godelleta és quasi impossible de distingir. Calicanto, Santo Domingo i Mas del Jutge, des de Xiva i Godelleta, o Monte-Real amb accés al camí del Fatxardet, d’entre altres.

Alabajos s’ha mostrat escèptic sobre el funcionament del control perimetral quan es deixa fora aproximadament al 20% de la població resident, “estem parlant de barris molt importants com, per exemple, El Vedat amb vora 11.000 residents al llarg de l’any i amb diferents punts d’accés des de Picassent o Alcàsser”.

També ha destacat la necessitat de “analitzar cas per cas i elaborar un document seriós que arreplegue aquestes particularitats: són veïns i veïnes de Torrent amb moltes diferències de serveis i comunicacions amb la resta de la població. Cal estudiar, per tant, quines són les mesures més adequades per a aquestos barris”.

El portaveu de Compromís ha volgut finalitzar recordant “l’abandonament sistemàtic per part del Ajuntament d’aquestos veïns i veïnes de Torrent, que veuen com passa la legislatura sense acomplir-se les promeses més importants de l’alcalde Ros, com per exemple els greus problemes d’abastiment d’aigua potable dels més de 3.000 habitatges disseminats, d’entre altres.”

 

Castellano

Compromís per Torrent pide un trato diferenciado en los barrios diseminados ante las restricciones de la COVID-19

Pau Alabajos: “Algunos barrios diseminados del término de Torrent comparten núcleos poblacionales con otros municipios que no están sujetos al cierre perimetral”.

Desde Compromís per Torrent han demandado que se valore tratar los barrios diseminados como un núcleo poblacional diferenciado. Algunos de estos, como por ejemplo Calicanto, están delimitados por más de un municipio.

Torrent cuenta con un gran término (70 km cuadrados) y esto implica muchas realidades distintas: tenemos barrios diseminados que están incluso a 25 minutos en vehículo del centro de la población y su contacto estrecho es con núcleos de otros municipios” ha explicado el portavoz de Compromís per Torrent, Pau Alabajos. Desde Compromís nos preguntamos cómo comprobarán que se está cumpliendo el cierre perimetral del municipio en zonas como la Font de la Teula, donde el linde con Godelleta es casi imposible de distinguir. Calicanto, Santo Domingo y Mas del Jutge, desde Chiva y Godelleta, o Monte-Real con acceso al camino del Fatxardet, entre otros.

Alabajos se ha mostrado escéptico sobre el funcionamiento del control perimetral cuando se deja fuera aproximadamente al 20% de la población residente, “estamos hablando de barrios muy importantes como, por ejemplo, El Vedat con cerca de 11.000 residentes a lo largo del año y con diferentes puntos de acceso desde Picassent o Alcàsser”.

También ha destacado la necesidad de “analizar caso por caso y elaborar un documento serio que recoja estas particularidades: son vecinos y vecinas de Torrent con muchas diferencias de servicios y comunicaciones con el resto de la población. Hay que estudiar, por lo tanto, cuáles son las medidas más adecuadas para estos barrios”.

El portavoz de Compromís ha querido finalizar recordando “el abandono sistemático por parte del Ayuntamiento de estos vecinos y vecinas de Torrent, que ven como pasa la legislatura sin cumplirse las promesas más importantes del alcalde Ros, como por ejemplo los graves problemas de abastecimiento de agua potable de las más de 3.000 viviendas diseminadas, entre otras.”