Pau Alabajos: “El PSOE, amb el suport de Ciudadanos, vol liquidar en un mes la Comissió d’investigació proposada per Compromís”.

Arran les irregularitats detectades per la Inspecció de Treball en la política de becaris de l’Ajuntament de Torrent des de l’any 2013, el grup municipal de Compromís va presentar, davant el registre del Ple, una proposta per a la creació d’una Comissió d’Investigació que esclarira els fets produïts i dirimira les responsabilitats oportunes.

La resposta del grup Socialista ha estat mitjançant un escrit d’esmenes de modificació que pretén substituir la proposta original de Compromís.

Entre els canvis més importants destaquen que el mateix portaveu del grup socialista y responsable de Personal, Andrés Campos, vol presidir la futura Comissió, que teòricament hauria d’investigar i depurar les responsabilitats polítiques de la seua àrea de gestió municipal.

A més a més, “l’alcalde Ros pretén liquidar aquesta Comissió en un mes, quan la nostra proposta original era de sis mesos”, ha declarat el portaveu de Compromís, Pau Alabajos, que addicionalment ha explicat que la proposta del Grup Socialista és contradictòria perquè el mateix Ros proposa ampliar el període d’investigació fins a l’any 2007, moment en que el PP va arribar a l’alcaldia; “des de Compromís ens sembla perfecte investigar tot el que s’haja d’esclarir però no té sentit ampliar en 6 anys el període d’investigació i reduir els treballs de la comissió en 5 mesos”.

Andrés Campos també proposa canviar-li el nom a la comissió d’investigació, de tal manera que els treballs es circumscriguen només a “l’anàlisi, observació, i avaluació de les actuacions administratives en matèria de recursos humans”, evitant per tant qualsevol tipus de responsabilitat patrimonial i política que poguera derivar-se pels fets produïts.

Finalment Alabajos ha declarat que tot apunta que el portaveu i soci de govern de Ros, Raúl Claramonte de Cs, també participarà d’aquesta pantomima d’investigació en què l’alcalde vol convertir la Comissió: “Des de Cs proclamen  que són un partit possibilista, i blindant els interessos de Ros en aquest cas és la prova fefaent del que diuen”.

 

NOTA DE PRENSA

COMPROMÍS PER TORRENT DENUNCIA QUE EL PORTAVOZ SOCIALISTA Y JEFE DE PERSONAL QUIERE PRESIDIR LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN QUE DEBERÍA ESCLARECER LAS IRREGULARIDADES DETECTADAS EN SU PROPIA DELEGACIÓN.

Pau Alabajos: “El PSOE, con el apoyo de Ciudadanos, quiere liquidar en un mes la Comisión de investigación propuesta por Compromís”.

 

A raiz de las irregularidades detectadas por la Inspección de Trabajo en la política de becarios del Ayuntamiento de Torrent desde el año 2013, el grupo municipal de Compromís presentó, ante el registro del Pleno, una propuesta para la creación de una Comisión de Investigación que esclareciera los hechos producidos y dirimiera las responsabilidades oportunas.

La respuesta del grupo Socialista ha estado mediante un escrito de enmiendas de modificación que pretende sustituir la propuesta original de Compromís.

Entre los cambios más importantes destacan que el mismo portavoz del grupo socialista y responsable de Personal, Andrés Campos, quiere presidir la futura Comisión, que teóricamente tendría que investigar y depurar las responsabilidades políticas de su área de gestión municipal.

Además, “el alcalde Ros pretende liquidar esta Comisión en un mes, cuando nuestra propuesta original era de seis meses”, ha declarado el portavoz de Compromís, Pau Alabajos, que adicionalmente ha explicado que la propuesta del Grupo Socialista es contradictoria porque el mismo Ros propone ampliar el periodo de investigación hasta el año 2007, momento en que el PP llegó a la alcaldía; “desde Compromís nos parece perfecto investigar todo lo que se tenga que esclarecer pero no tiene sentido ampliar en 6 años el periodo de investigación y reducir los trabajos de la comisión en 5 meses”.

Andrés Campos también propone cambiarle el nombre a la comisión de investigación, de tal manera que los trabajos se circunscriban solo “al análisis, observación, y evaluación de las actuaciones administrativas en materia de recursos humanos”, evitando por lo tanto cualquier tipo de responsabilidad patrimonial y política que pudiera derivarse por los hechos producidos.

Finalmente Alabajos ha declarado que todo apunta a que el portavoz y socio de gobierno de Ros, Raúl Claramonte de Cs, también participará de esta pantomima de investigación en que el alcalde quiere convertir la Comisión: “Desde Cs proclaman que son un partido posibilista, y blindando los intereses de Ros en este caso es la prueba fehaciente de lo que dicen”.