Pau Alabajos: “El portaveu del PSPV-PSOE i actual responsable de pressupostos criticà durament aquesta falta de democràcia quan al 2014 el PP li aplicà aquesta medicina”.

A la Comissió d’Hisenda, celebrada el dijous 4 de febrer, es va votar l’aprovació definitiva del pressupost 2021, on calia resoldre les reclamacions presentades davant aquest expedient en la fase l’exposició pública.

Les úniques reclamacions que hi figuraven en l’expedient del pressupost, que arribà a la comissió, eren les del grup municipal de Compromís per Torrent, però el regidor delegat de pressupostos i actual portaveu socialista del consistori, Andrés Campos, no les va admetre a tràmit, emparant-se en un informe emés per la directora de l’oficina pressupostària.

Aquesta situació va provocar que la comissió votara el mateix pressupost que ja s’havia aprovat inicialment sense admetre cap més modificació.

El portaveu de Compromís per Torrent, Pau Alabajos ha criticat durament la falta de criteris tècnics i la vulneració del seus drets democràtics, com a regidor electe, que han impedit que el grup municipal al que representa puga debatre i votar les reclamacions, al·ludint al fet que l’any passat “les presentàrem i es varen votar, i enguany el criteri és que no estem legitimats, “com quedem?”, es pregunta Alabajos.

És un símptoma del greu déficit de democràcia que pateix aquesta institució des que governa Ros, ara amb la col·laboració del seu soci de Ciudadanos”, ha denunciat Alabajos, que ha explicat que quan Campos estava a l’oposició en 2014 va criticar molt durament la falta de democràcia de l’aleshores alcaldessa Amparo Folgado, en impedir la votació de les reclamacions que va formular com a grup polític, al pressupost municipal de 2014.

 

NOTA DE PRENSA

EL GOBIERNO DE TORRENT (PSOE-CS) IMPIDE VOTAR LAS RECLAMACIONES DEL GRUPO MUNICIPAL DE COMPROMÍS AL PRESUPUESTO DE 2021 “POR NO SER INTERESADO EN EL PROCEDIMIENTO”.

Pau Alabajos: “El portavoz del PSPV-PSOE y actual responsable de presupuestos criticó duramente esta falta de democracia cuando en el 2014 el PP le aplicó esta medicina”.

En la Comisión de Hacienda, celebrada el jueves 4 de febrero, se votó la aprobación definitiva del presupuesto 2021, donde se habían que resolver las reclamaciones presentadas ante este expediente en la fase la exposición pública.

Las únicas reclamaciones que figuraban en el expediente del presupuesto, que llegó a la comisión, eran las del grupo municipal de Compromís por Torrent, pero el regidor delegado de presupuestos y actual portavoz socialista del consistorio, Andrés Campos, no las admitió a trámite, amparándose en un informe emitido por la directora de la oficina presupuestaria.

Esta situación provocó que la comisión votara el mismo presupuesto que ya se había aprobado inicialmente sin admitir modificación alguna.

El portavoz de Compromís por Torrent, Pau Alabajos ha criticado duramente la falta de criterios técnicos y la vulneración de sus derechos democráticos, como regidor electo, que han impedido que el grupo municipal al que representa pueda debatir y votar las reclamaciones, aludiendo al hecho que el año pasado “las presentamos y se votaron, y este año el criterio es que no estamos legitimados, “como quedamos?”, se pregunta Alabajos.

Es un síntoma del grave déficit de democracia que sufre esta institución desde que gobierna Ros, ahora con la colaboración de su socio de Ciudadanos”, ha denunciado Alabajos, que ha explicado que cuando Campos estaba en la oposición en 2014 criticó muy duramente la falta de democracia de la entonces alcaldesa Amparo Folgado, al impedir la votación de las reclamaciones que formuló como grupo político, al presupuesto municipal de 2014.