La coalició valencianista demana “la suspensió immediata de la Junta General d’Aigües de l’Horta programada per a demà i sol·licita un informe independent que no depenga de l’actual empresa explotadora del servei”.

Pau Alabajos: “L’informe jurídic, que suposadament avala la legalitat d’aquesta decisió, l’ha fet la part privada a la qual es vol beneficiar amb l’ampliació de la durada de l’explotació. No dubtarem en arribar a les instàncies judicials oportunes si Jesús Ros segueix avant amb l’ampliació del contracte de l’aigua amb la privada Hidraqua”.

L’Alcalde, i actual President del Consell d’Administració i la Junta General d’Accionistes, Jesús Ros, ha presentat, davant aquest últim òrgan, una proposta de modificació dels actuals Estatuts de la Societat Mixta Aigües de l’Horta de Torrent, per la qual s’atorgarien estatutàriament dos anys més d’explotació a l’empresa Hidraqua, S.A, del grup multinacional Suez Enviroment. A més, aquesta proposta afig dos anys de pròrroga addicionals a la modificació estatutària, sense especificar quina de les dues parts de la Societat la pot sol·licitar i executar: si l’Ajuntament representat per l’Alcalde, o la Multinacional representada per Hidraqua, S.A.

Per al portaveu de Compromís per Torrent, Pau Alabajos es tracta d’una maniobra de Ros, que, si demà s’aprova, atorgarà més temps d’explotació a la multinacional perjudicant tant els interessos públics d’una possible remunicipalització del Servei, com els privats en cas de produir-se una nova licitació.

Sobre aquest últim aspecte cal destacar que, a proposta de Compromís, durant la passada legislatura es creà la Comissió d’Estudi per al Futur Model de Gestió del Servei d’Aigua Potable de Torrent, en la qual es va dictaminar que l’Ajuntament es comprometia a avançar en el futur model de gestió, tenint com a preferència i principal aposta el sistema públic per a un bé tan essencial com és l’aigua.

“Si volem que l’aigua pública de Torrent siga supervisada i gestionada per les Institucions Públiques, ampliar els anys de control i gestió a una multinacional va en contra del dictamen al qual el propi alcalde Ros i el seu grup polític es van obligar a complir la passada legislatura”.

 

NOTA DE PRENSA

Compromís per Torrent advierte “graves irregularidades” en la modificación de contrato del agua que pretende el gobierno de PSPV y Ciudadanos

La coalición valencianista demanda “la suspensión inmediata de la Junta General de Aigües de l’Horta programada para mañana y solicita un informe independiente que no dependa de la actual empresa explotadora del servicio”

Pau Alabajos: “El informe jurídico, que supuestamente avala la legalitat de esta decisión, lo ha hecho la parte privada a la cual se quiere beneficiar con la ampliación de la duración de la explotación. No dudaremos en llegar a las instancias judiciales oportunas si Jesús Ros sigue adelante con la ampliación del contrato del agua con la privada Hidraqua”.

El Alcalde, y actual Presidente del Consejo de Administración y la Junta General de Accionistas, Jesús Ros, ha presentado, ante este último órgano, una proposta de modificació de los actuales Estatutos de la Sociedad Mixta Aigües de l’Horta de Torrent, por la cual se otorgarían estatutáriamente dos años más de explotación a la empresa Hidraqua, S.A, del grupo multinacional Suez Enviroment. Además, esta propuesta añade dos años de prórroga adicionales a la modificación estatutària, sin especificar cual de las dos partes de la Sociedad la puede solicitar y ejecutar: si el Ayuntamiento representado por el Alcalde, o la Multinacional representada por Hidraqua, S.A.

Para el portavoz de Compromís per Torrent, Pau Alabajos se trata de una maniobra de Ros, que, si mañana se aprueba, otorgará más tiempo de explotación a la multinacional perjudicando tanto los intereses públicos de una posible remunicipalización del Servicio, como los privados en caso de producirse una nueva licitación.

Sobre este último aspecto cabe destacar que, a propuesta de Compromís, durante la pasada legislatura se creo la Comisión de Estudio para el Futuro Modelo de Gestión del Servició de Agua Potable de Torrent, en la cual se dictamino que el Ayuntamiento se comprometia a avanzar en el futuro modelo de gestión, teniendo como preferencia y principal apuesta el sistema público para un bien tan esencial como es el agua.

Si queremos que el agua pública de Torrent sea supervisada y gestionada por las Instituciones Públicas, ampliar los años de control y gestión a una multinacional va en contra del dictamen que el propio alcalde Ros y su grupo político se obligaron a cumplir la pasada legislatura”.