La coalició valencianista vol “mostrar la solidaritat del ple amb totes les persones perseguides injustament per exercir el seu dret a la llibertat d’expressió, especialment aquelles per fer-ho a través de la  creació artística”.

Pau Alabajos: “Als últims anys estem vivint situacions inacceptables que destapen els forats democràtics de la transició, els poders de l’estat i les regles del joc de la convivència, i això ens recorda als temps del franquisme”.

La moció demana manifestar el compromís de Torrent amb la defensa de la llibertat d’expressió com a dret fonamental recollit en la Declaració Universal dels Drets Humans, la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea i la Constitució espanyola.

En aquest sentit des de Compromís es considera inacceptable que les lleis bàsiques que regulen la convivència democràtica protegisquen drets reconeguts internacionalment i posteriorment el seu desenvolupament reglamentari diga el contrari, en referència a la Llei de Seguretat Ciutadana, més coneguda per Llei Mordassa, que vulnera les llibertats de reunió pacífica i associació, d’expressió i informació, tal i com s’ha denunciat des de diferents organismes internacionals, tant de la Unió Europea com d’aquells que treballen per la defensa dels drets humans, com Amnistia Internacional.

El portaveu de Compromís per Torrent, Pau Alabajos, ha senyalat que “davant els fets viscuts dijous i dimarts a la ciutat de València no podem tapar-nos els ulls i negar la realitat, és molt important actuar des de la política, amb els canvis legals necessaris, per tal d’evitar aquestes situacions“. Sobre les càrregues policials ha volgut destacar, “és una conseqüència més de la Llei Mordassa i es suma a les imatges que hem vist les darreres setmanes. Volem mostrar el nostre suport a les accions en defensa de la llibertat d’expressió i la democràcia“.

Artistes s’enfronten a entrar en presó per les seues lletres mentre veiem imatges d’apologia impune de l’holocaust al poble jueu, cal derogar la Llei Mordassa i actuar perquè no continuen passant aquests casos. A més a més, les imatges de les manifestacions a la ciutat de València defensant la llibertat d’expressió són alarmants, la policia ha de garantir i protegir els drets i llibertats democràtiques. La delegada de govern hauria de dimitir i donar explicacions davant els fets ocorreguts“. Ha conclòs Alabajos.

 

Nota de prensa – Castellano


Compromís per Torrent presenta una moción pidiendo cambios legales por la libertad de expresión

La coalición valencianista quiere “mostrar la solidaridad del pleno con todas las personas perseguidas injustamente por ejercer su derecho en la libertad de expresión, especialmente aquellas por hacerlo a través de la creación artística”.

Pau Alabajos: “En los últimos años estamos viviendo situaciones inaceptables que destapan los agujeros democráticos de la transición, los poderes del estado y las reglas del juego de la convivencia, y esto nos recuerda a los tiempos del franquismo”.

La moción pide manifestar el compromiso de Torrent con la defensa de la libertad de expresión como derecho fundamental recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Constitución española.

En este sentido desde Compromís se considera inaceptable que las leyes básicas que regulan la convivencia democrática protejan derechos reconocidos internacionalmente y posteriormente su desarrollo reglamentario diga el contrario, en referencia a la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida por Ley Mordaza, que vulnera las libertades de reunión pacífica y asociación, de expresión e información, tal y como se ha denunciado desde diferentes organismos internacionales, tanto de la Unión Europea como de aquellos que trabajan por la defensa de los derechos humanos, como Amnistía Internacional.

El portavoz de Compromís por Torrent, Pau Alabajos, ha señalado que “ante los hechos vividos jueves y martes en la ciudad de València no podemos taparnos los ojos y negar la realidad, es muy importante actuar desde la política, con los cambios legales necesarios, para evitar estas situaciones“. Sobre las cargas policiales ha querido destacar, “es una consecuencia más de la Ley Mordaza y se suma a las imágenes que hemos visto las últimas semanas. Queremos mostrar nuestro apoyo a las acciones en defensa de la libertad de expresión y la democracia“.

Artistas se enfrentan a entrar en prisión por sus letras mientras vemos imágenes de apología impune del holocausto en el pueblo judío, hay que derogar la Ley Mordaza y actuar para que no continúen pasando estos casos. Además, las imágenes de las manifestaciones en la ciudad de València defendiendo la libertad de expresión son alarmantes, la policía tiene que garantizar y proteger los derechos y libertades democráticas. La delegada de gobierno debería de dimitir y dar explicaciones ante los hechos ocurridos“. Ha concluido Alabajos.