Pau Alabajos: “Són molts els veïns i veïnes de Torrent que utilitzen aquesta llengua per comunicar-se amb normalitat i volem que s’integren a la vida política del nostre poble”.

Sol·liciten que durant els plenaris municipals és traduïsca a la llengua de signes el contingut del mateix, de manera que arribe a les persones assistents al plenari i a aquelles que vulguen veure’l a través del canal Municipal de Youtube.

La moció presentada per Compromís parla de fer accessibles els plenaris municipals a tota la ciutadania amb dèficits auditius. Des del mateix grup han destacat que altres pobles de la comarca ja compten amb traducció simultània en llengua de signes. “Torrent, com a segona ciutat de la demarcació de València en habitants, hauria de comptar amb aquest servei” ha indicat el portaveu, Pau Alabajos.

Per a Compromís, “s’ha de continuar treballant en la integració i el dret a la participació social i política de tots els veïns i veïnes de la ciutat”. Finalment, també han parlat de la importància de traslladar l’acord a tot el teixit associatiu de Torrent: “aquesta mesura és un pas endavant per a la integració de moltes persones. És important que sàpiguen que ara també tindran dret a formar part de la vida política de la ciutat de forma plena i sense barreres”.

 

Nota de prensa – Castellano

Compromís per Torrent propone que el pleno municipal se traduzca simultáneamente en lengua de signos

Pau Alabajos: “Son muchos los vecinos y vecinas de Torrent que utilizan esta lengua para comunicarse con normalidad y queremos que se integren en la vida política de nuestro pueblo”.

Solicitan que durante los plenarios municipales se traduzca a la lengua de signos el contenido del mismo, de forma que llegue a las personas asistentes al plenario y a aquellas que quieran verlo a través del canal Municipal de Youtube.

La moción presentada por Compromís habla de hacer accesibles los plenarios municipales a toda la ciudadanía con déficits auditivos. Desde el mismo grupo han destacado que otros pueblos de la comarca ya cuentan con traducción simultánea en lengua de signos. “Torrent, como segunda ciudad de la demarcación de València en habitantes, tendría que contar con este servicio” ha indicado el portavoz, Pau Alabajos.

Para Compromís, “se tiene que continuar trabajando en la integración y el derecho a la participación social y política de todos los vecinos y vecinas de la ciudad”. Finalmente, también han hablado de la importancia de trasladar el acuerdo a todo el tejido asociativo de Torrent: “esta medida es un paso adelante para la integración de muchas personas. Es importante que sepan que ahora también tendrán derecho a formar parte de la vida política de la ciudad de forma llena y sin barreras”.