Pau Alabajos: “La reducció d’horaris i la difícil situació que ha generat la pandèmia està portant el comerç local a una situació límit. Des de l’Ajuntament s’ha de fer tot el possible per ajudar els sectors productius afectats”.

Compromís va presentar una proposta a la reunió del Pla d’Acció Municipal per tal de definir les noves ajudes econòmiques als sectors afectats pels successius confinaments; proposant ampliar de manera important les subvencions contemplades en el Pla Resistir. El grup municipal proposa dedicar l’excedent de la primera tanda d’ajudes (d’aproximadament un milió d’euros) a completar proporcionalment les sol·licituds amb aquelles activitats econòmiques que foren suspeses pel RD 463/2020 de 14 de març de 2020 pel qual es declarava l’Estat d’Alarma.

Entre les activitats afectades per l’Estat d’Alarma, i que havien quedat fora en la primera proposta presentada pel govern municipal, es troben 22 tipus de Comerç al Detall (excepte aliments, begudes i tabacs), les Acadèmies, el sector Cultural, la venda de Vehicles, les activitats Esportives, les Perruqueries i Salons d’Estètica, i finalment els serveis de Reparació i Manteniment.

Alabajos ha destacat la difícil situació que travessen els comerços de Torrent, i també les acadèmies, i molts altres sectors que han vist reduïdes les seues activitats arran la crisi sanitària. “La prioritat en la gestió municipal ha de ser la de rescatar el màxim nombre de negocis vinculats a l’activitat local que no pogueren entrar en la primera tanda d’ajudes”. Segons el portaveu, “és una prioritat perquè la reducció d’horaris i la baixada de consum, directament vinculades a la crisi econòmica provocada per la pandèmia, els està portant a una situació límit“.

Com a preparació a la reunió del Pla d’Acció Municipal, des de Compromís es va mantindre una entrevista prèvia amb l’Associació de Comerciants de Torrent (ACST), en què varen traslladar les seues propostes, fonamentades en la problemàtica generada pel coronavirus al comerç i els serveis que operen a Torrent. “Ha estat una reunió molt important i profitosa, que ens ha ajudat a perfilar la nostra petició d’ampliació de les subvencions inicialment contemplades al Pla Resistir”, ha conclòs Alabajos.

 

NOTA DE PRENSA

Compromís per Torrent propone ampliar las ayudas del Plan Resistir a todos los sectores afectados por el cierre de marzo de 2020

Pau Alabajos: “La reducción de horarios y la difícil situación que ha generado la pandemia está llevando al comercio local a una situación límite. Desde el Ayuntamiento se tiene que hacer todo lo posible para ayudar a los sectores productivos afectados“.

 

Compromís presentó una propuesta en la reunión del Plan de Acción Municipal para definir las nuevas ayudas económicas a los sectores afectados por los sucesivos confinamientos; proponiendo ampliar de manera importante las subvenciones contempladas en el Plan Resistir. El grupo municipal propone dedicar el excedente de la primera tanda de ayudas (de aproximadamente un millón d’euros) a completar proporcionalmente las solicitudes con aquelles actividades económicas que fueron suspendidas por el RD 463/2020 de 14 de marzo de 2020 por el cual se declaraba el Estado de Alarma.

Entre las actividades afectadas por el Estado de Alarma, y que habían quedado fuera en la primera propuesta presentada por el gobierno municipal, se encuentran 22 tipos de Comercio al por menor (excepto alimentos, bebidas y tabacos), las Academias, el sector Cultural, la venta de Vehículos, las actividades Deportivas, las Peluquerías y Salones de Estética, y finalmente los servicios de Reparación y Mantenimiento.

Alabajos ha destacado la difícil situación que atraviesan los comercios de Torrent, y también las academias, y otros muchos sectores que han visto reducidas sus actividades a raiz de la crisis sanitaria. “La prioridad en la gestión municipal tiene que ser la de rescatar el máximo número de negocios vinculados a la actividad local que no pudieron entrar en la primera tanda de ayudas”. Según el portavoz, “es una prioridad porque la reducción de horarios y la bajada de consumo, directamente vinculadas a la crisis económica provocada por la pandemia, los está llevando a una situación límite“.

Como preparación a la reunión del Plan de Acción Municipal, desde Compromís se mantuvo una entrevista previa con la Asociación de Comerciantes de Torrent (ACST), en la qué trasladaron sus propuestas, fundamentadas en la problemática generada por el coronavirus al comercio y los servicios que operan a Torrent. “Ha sido una reunión muy importante y provechosa, que nos ha ayudado a perfilar nuestra petición de ampliación de las subvenciones inicialmente contempladas en el Plan Resistir”, ha concluido Alabajos.