La modificació inclou la compra d’un local per 310.000€, costejat íntegrament per l’Ajuntament de Torrent, per a cedir-lo gratuïtament a l’Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària.

Pau Alabajos: “El govern municipal va definir el pressupost 2021 com a modèlic, i als dos mesos de la seua aprovació es despenja amb una modificació de partides de vora 4’9 milions d’euros”.

El govern municipal de PSOE-Cs de Torrent ha celebrat un Ple Extraordinari i Urgent aquest divendres 9 d’abril de matí, vespra del cap setmana de Sant Vicent, on ha aprovat 41 partides de despesa, mitjançant una modificació del pressupost que va aprovar-se recentment, el 4 de febrer de 2021.

L’aprovació definitiva de l’actual pressupost no va estar exempta de polèmica, en rebutjar l’alcalde Ros les propostes del partit Compromís, únic grup municipal que va presentar reclamacions, en no considerar-lo legitimat per a presentar-les, tot i comptar amb dos regidors al consistori.

Als dos mesos es despengen amb una proposta que pretén modificar, quasi en un 9%, el pressupost que l’alcalde Ros considerava com a modèlic i del qual no ens deixaren presentar reclamacions, a més a més, la proposta de modificació, presentada per la Junta de Govern Local, no documenta el detall dels canvis que afectarien les partides del pressupost vigent, tan sols es limita a un titular que en molts casos només conté 5 o 6 paraules”. ha explicat el portaveu de Compromís, Pau Alabajos.

Alabajos ha revelat que algunes de les partides són especialment cridaneres, com per exemple la compra d’un local per 310.000€, que està previst cedir-lo gratuïtament a l’Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària, sense documentar, a l’expedient lliurat als grups de l’oposició, la taxació efectuada, ni especificar la superfície útil ni la ubicació del local. “En tot cas des de Compromís no compartim la política de l’alcalde Ros de cedir gratuïtament els impostos dels torrentins i les torrentines a un tercer, encara que siga una institució pública; ni tan sols pagaran un lloguer per ocupar eixes instal·lacions”, ha criticat el portaveu dels valencianistes.

També existeixen diferents partides de despesa en festes i diferents activitats a l’aire lliure, per 240.000€, que no expliquen com van a gastar-se ni a organitzar-se, tot i sabent que el conjunt de la societat està afectada per una pandèmia que no sembla que estiga prop d’acabar-se”, ha relatat Alabajos.

Finalment des de Compromís consideren molt greu la falta de documentació sobre 5 partides de despesa previstes per a indemnitzacions per suspensió de contractes; “no sabem a quines empreses volen indemnitzar-se, els motius, i perquè aquestes rescissions no es tingueren en compte quan aprovaren el pressupost fa dos mesos”.

 

NOTA DE PRENSA

COMPROMÍS PER TORRENT DENUNCIA QUE EL GOBIERNO DE TORRENT CONVOQUE UN PLENO URGENTE PARA MODIFICAR EL PRESUPUESTO EN 4’9 MILLONES DE EUROS SIN DETALLAR EL CONTENIDO DE LAS PARTIDAS A LA OPOSICIÓN.

La modificación incluye la compra de un local por 310.000€, costeado íntegramente por el Ayuntamiento de Torrent, para cederlo gratuitamente a la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria.

Pau Alabajos: “El gobierno municipal definió el presupuesto 2021 como modélico, y a los dos meses de su aprobación se descuelga con una modificación de partidas de cerca de 4’9 millones de euros”.

El gobierno municipal de PSOE-Cs de Torrent ha celebrado un Pleno Extraordinario y Urgente este viernes 9 de abril por la mañana, víspera del fin de semana de Sant Vicent, donde ha aprobado 41 partidas de gasto, mediante una modificación del presupuesto que se aprobó recientemente, el 4 de febrero de 2021.

La aprobación definitiva del actual presupuesto no estuvo exenta de polèmica, al rechazar el alcalde Ros las propuestas del partido Compromís, único grupo municipal que presentó reclamaciones, al no considerarlo legitimado para presentarlas, a pesar de contar con dos concejales en el consistorio.

A los dos meses se descuelgan con una propuesta que pretende modificar, casi en un 9%, el presupuesto que el alcalde Ros consideraba como modélico y del cual no nos dejaron presentar reclamaciones, además, la propuesta de modificación, presentada por la Junta de Gobierno Local, no documenta el detalle de los canvios que afectarían a las partidas del presupuesto vigente, tan solo se limita a un titular que en muchos casos solo contiene 5 o 6 palabras”. ha explicado el portavoz de Compromís, Pau Alabajos.

Alabajos ha desvelado que algunas de las partidas son especialmente llamativas, como por ejemplo la compra de un local por 310.000€, que está previsto cederlo gratuitamente a la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria, sin documentar, en el expediente librado a los grupos de la oposición, la tasación efectuada, ni especificar la superficie útil ni la ubicación del local. “En todo caso desde Compromís no compartimos la política del alcalde Ros de ceder gratuitamente los impuestos de los torrentinos y las torrentinas a un tercero, aunque sea una institución pública; ni siquiera pagarán un alquiler por ocupar esas instalaciones”, ha criticado el portavoz de los valencianistas.

También existen diferentes partidas de gasto en fiestas y diferentes actividades al aire libre, por 240.000€, que no explican cómo van a gastarse ni a organizarse, más sabiendo que el conjunto de la sociedad está afectada por una pandemia que no parece que esté cerca de acabarse”, ha relatado Alabajos.

Finalmente desde Compromís consideran muy grave la falta de documentación sobre 5 partidas de gasto previstas para indemnizaciones por suspensión de contratos; “no sabemos a qué empresas quieren indemnizarse, los motivos, y porque estas rescisiones no se tuvieron en cuenta cuando aprobaron el presupuesto hace dos meses”.