Pau Alabajos: “Les sales i dependències municipals són públiques, no propietat d’un partit polític”.

 

L’òrgan de contractació municipal es reuneix en dependències municipals que el partit Socialista qualifica com a pròpies, en referència a la sala de la sisena planta de l’Ajuntament on es reuneix habitualment la Junta de Govern Local.

En la captura facilitada per Compromís s’observa com la sala de Govern de Torrent, on se celebrà la darrera mesa de contractació el passat dimecres dia 14 d’abril, s’etiqueta com a PSOE Torrent, apareixent en la mateixa tres altes funcionàries de l’Ajuntament de Torrent vinculades a les àrees d’Intervenció, contractació, més el gabinet jurídic.

Per a Pau Alabajos, portaveu de Compromís per Torrent, “és una pràctica habitual del PSOE de Torrent confondre les institucions que governa amb el partit polític, el que denota una clara falta de valors democràtics i un ús fraudulent dels espais i dels actes públics municipals que se celebren als mateixos”.

En referència als actes públics, Alabajos ha recordat com, a les últimes festes de Sant Blai celebrades, els perfils municipals només arreplegaven fotografies de càrrecs públics i orgànics del PSOE; ni en la foto oficial de l’Ajuntament, ni en les altres publicades pel gabinet de premsa municipal no aparegueren persones o càrrecs d’altres partits polítics.

Finalment des de Compromís s’ha expressat que aquesta tendència de monopolització d’espais públics i òrgans municipals per part del PSOE de Torrent s’ha agreujat des que l’alcalde Ros té la majoria absoluta gràcies al seu pacte amb el partit Ciudadanos. “Són òrgans, pagats per totes i tots els veïns, que haurien de treballar sense filiació política però que el PSOE de Torrent usa com si foren de la seua propietat”, ha conclòs Alabajos.

NOTA DE PRENSA

 

Compromís per Torrent critica la utilización partidista por parte del PSOE de Torrent de los órgans de contratación y los espacios municipales.

Pau Alabajos:Las salas i dependencias municipales son públicas, no propiedad de un partido político”.

 

El órgano de contratación municipal se reúne en dependencias municipales que el partido Socialista califica como propias, en referencia a la sala de la sexta planta del Ayuntamiento donde se reúne habitualmente la Junta de Gobierno Local.

En la captura facilitada por Compromís se observa como la sala de Gobierno de Torrent, donde se celebró la última mesa de contratación el pasado miércoles día 14 de abril, se etiqueta como PSOE Torrent, apareciendo en la misma tres altas funcionarias del Ayuntamiento de Torrent vinculadas a las áreas de Intervención, contratación, más el gabinete jurídico.

Para Pau Alabajos, portavoz de Compromís por Torrent, “es una práctica habitual del PSOE de Torrent confundir las instituciones que gobierna con el partido político, lo que denota una clara falta de valores democráticos y un uso fraudulento de los espacios y de los actos públicos municipales que se celebran en los mismos”.

En referencia a los actos públicos, Alabajos ha recordado cómo, en las últimas fiestas de Sant Blai celebradas, los perfiles municipales solo recogían fotografías de cargos públicos y orgánicos del PSOE; ni en la foto oficial del Ayuntamiento, ni en las otras publicadas por el gabinete de prensa municipal no aparecieron personas o cargos de otros partidos políticos.

Finalmente desde Compromís se ha expresado que esta tendencia de monopolización de espacios públicos y órganos municipales por parte del PSOE de Torrent se ha agravado desde que el alcalde Ros tiene la mayoría absoluta gracias a su pacto con el partido Ciudadanos. “Son órganos, pagados por todas y todos los vecinos, que tendrían que trabajar sin filiación política pero que el PSOE de Torrent usa como si fueron de su propiedad”, ha concluido Alabajos.