Les fotografies aportades pel grup municipal de Compromís evidencien un greu deteriorament de la calçada de la Plaça Major.

Pau Alabajos: “Existeix un greu perill per al trànsit en la zona, especialment per als vianants que creuen el carrer i els vehicles de dues rodes”.

 

La principal artèria del centre històric de Torrent necessita de reparacions urgents”; en aquestos termes s’ha expressat el portaveu municipal de Compromís Pau Alabajos, qui ha aportat una sèrie de fotografies on s’observen greus irregularitats en el seu empedrat.

Alabajos ha reclamat que cal un major control del trànsit pesat en la zona, perquè és evident que els turismes que acompleixen amb les especificacions legals de càrrega no poden provocar els desperfectes que actualment existeixen en una gran part del paviment que envolta la Torre de Torrent.

Respecte a la Torre i el seu entorn, catalogat com a BIC -bé d’interés cultural-, des de Compromís s’ha manifestat que cal una major vigilància i posada en valor d’aquest monument, el més emblemàtic de Torrent, mostrant la seua preocupació tant pel pes que suporten les lloses que l’envolten, provocat pels diferents vehicles que el transiten els dies de mercat, com per les diferents activitats d’oci que es desenvolupen contra la seua façana.

A València ningú es qüestiona que la façana o la porta de la catedral puga ser utilitzada per a jugar al futbol o al frontenis, però a Torrent sembla que al govern local no li preocupe massa el seu estat de conservació, atenent les activitats diàries no permeses que pateix la seua estructura, tot i el grau de protecció que se li va concedir”, ha declarat Alabajos.

 

NOTA DE PRENSA 

COMPROMÍS PER TORRENT DEMANDA LA REPARACIÓN URGENTE DEL PAVIMENTO DEL CENTRO HISTÓRICO Y RECLAMA UNA MAYOR VIGILANCIA PATRIMONIAL EN EL ENTORNO DE LA TORRE.

Las fotografías aportadas por el grupo municipal de Compromís evidencian un grave deterioro de la calzada de la Plaça Major.

 

Pau Alabajos: Existe un grave peligro para el tráfico en la zona, especialmente para los peatones que cruzan la calle y los vehículos de dos ruedas”.

 

La principal arteria del centro histórico de Torrent necesita de reparaciones urgentes”; en estos términos se ha expresado el portavoz municipal de Compromís Pau Alabajos, quien ha aportado una serie de fotografías donde se observan graves irregularidades en su adoquinado.

Alabajos ha reclamado que hace falta un mayor control del tránsito pesado en la zona, porque es evidente que los turismos que cumplen con las especificaciones legales de carga no pueden provocar los desperfectos que actualmente existen en una gran parte del pavimento que rodea la Torre de Torrent.

Respecto a la Torre y su entorno, catalogado como BIC -bien de interés cultural-, desde Compromís se ha manifestado que hace falta una mayor vigilancia y puesta en valor de este monumento, el más emblemático de Torrent, mostrando su preocupación tanto por el peso que soportan las losas que lo rodean, provocado por los diferentes vehículos que lo transitan los días de mercado, como por las diferentes actividades de ocio que se desarrollan contra su fachada.

En València nadie se cuestiona que la fachada o la puerta de la catedral pueda ser utilizada para jugar al fútbol o al frontenis, pero en Torrent parece que al gobierno local no le preocupe demasiado su estado de conservación, atendiendo a las actividades diarias no permitidas que sufre su estructura y al grado de protección que se le concedió”, ha declarado Alabajos.