L’Àrea d’Esports de la Diputació, propietària d’aquestes instal·lacions, està sota responsabilitat d’Andrés Campos, que també és portaveu del grup socialista a l’Ajuntament de Torrent.

 

El grup municipal de Compromís a l’Ajuntament de Torrent ha visitat les instal·lacions del camp futbol ubicat a la Partida del Mas del Jutge, on a més del rectangle de joc, existeixen uns vestidors, dues torres de llum, unes bigues d’obra que fan de graderia i una tanca perimetral.

A les fotografies aportades per Compromís es pot observar el deficient estat del terreny de joc, amb les porteries tortes i rovellades, així com també les xarxes trencades.

Respecte als vestidors, es troben oberts amb matalassos i altres estris abandonats al seu interior. Una de les casetes laterals allotja el sistema d’il·luminació que abasteix les dues torres del camp i també es troba oberta amb total accés al panell elèctric.

Respecte a les bigues de pedra, que fan de graderia, es troben tortes com a conseqüència que la plataforma de subjecció està solta del terra, el que denota la falta de manteniment amb el pas dels anys.

Finalment la tanca exterior perimetral es troba rovellada en la seua totalitat i doblegada pel pas dels anys i la falta de manteniment.

Des de Compromís per Torrent s’adverteix que no és l’única instal·lació esportiva del terme municipal amb aquest estat de deteriorament, tenint en compte que els ecovalencianistes també denunciaren el lamentable estat de l’altre camp de futbol dependent de la Diputació, ubicat a la partida del Realó.

 

NOTA DE PRENSA.

COMPROMÍS PER TORRENT CRITICA EL LAMENTABLE ESTADO DEL CAMPO DE FÚTBOL DE MAS DEL JUTGE

El área de Deportes de la Diputación, propietaria de estas instalaciones, está bajo responsabilidad de Andrés Campos, que también es portavoz del grupo socialista al Ayuntamiento de Torrent.

 

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Torrent ha visitado las instalaciones del campo fútbol ubicado en la Partida del Mas del Jutge, donde además del rectángulo de juego, existen unos vestuarios, dos torres de luz, unas vigas de obra que hacen de graderío y una valla perimetral.

En las fotografías aportadas por Compromís se puede observar el deficiente estado del terreno de juego, con las porterías torcidas y oxidadas, así como también las redes rotas.

Respecto a los vestuarios, se encuentran abiertos con colchones y otros enseres abandonados en su interior. Una de las casetas laterales aloja el sistema de iluminación que abastece las dos torres del campo y también se encuentra abierta con total acceso al panel eléctrico.

Respecto a las vigas de piedra, que hacen de graderío, se encuentran torcidas como consecuencia de que la plataforma de sujeción está despegada del suelo, lo que denota la falta de mantenimiento con el paso de los años.

Finalmente la valla exterior perimetral se encuentra oxidada en su totalidad y doblada por el paso de los años y la falta de mantenimiento.

Desde Compromís per Torrent se advierte que no es la única instalación deportiva del término municipal con este estado de deterioro, teniendo en cuenta que los ecovalencianistes también denunciaron el lamentable estado del otro campo de fútbol dependiente de la Diputación, ubicado en la partida del Realó.