Pau Alabajos: “Les actuals xifres d’incidència a Torrent fan necessari un Pla Municipal amb mesures concretes condicionades a l’evolució de la pandèmia”.

 

Compromís per Torrent, mitjançant el seu portaveu Pau Alabajos, demanarà durant la pròxima reunió del Pla d’Acció Municipal contra la Covid-19 (PAM) que els tècnics municipals, en col·laboració si escau amb la Conselleria de Sanitat i a la major brevetat possible, elaboren un Pla de Contingència que arreplegue les qüestions bàsiques de l’actuació local en previsió de la celebració de les pròximes festes falleres programades per a principis de setembre.

Alabajos proposarà que aquest Pla marc continga mesures específiques de suport als sectors productius fallers vinculats a Torrent, tals com l’indumentarista i els artístics relacionats amb el monument i la cultura pròpies de la festa – artistes fallers, músics, llibreters, dissenyadores, pirotècnies, etcètera -.

El PAM ha estat convocat per al pròxim divendres 23 de juliol, i donat que l’agost és un mes on la majoria dels tècnics de l’Ajuntament i del propi govern municipal estan de vacances, des de Compromís es demana la suficient previsió i rapidesa per a abordar la situació i poder comunicar en temps i forma al món faller quines van a ser les línies estratègiques d’actuació que s’activaran en funció dels diferents escenaris que puguen produir-se respecte a les xifres d’incidència acumulada.

Alabajos ha finalitzat explicant que, tal i com passa amb l’elaboració dels projectes i els reglaments, la redacció del Plans Locals són competència dels governs municipals, en aquest cas del conformat pel PSOE i Cs a Torrent; no obstant, des de Compromís s’ofereixen a col·laborar en qualsevol qüestió que el govern estime convenient.

Les falles de Torrent estan calendaritzades de l’1 al 5 de setembre, sobre les quals encara no hi ha aprovada cap actuació plenària en matèria de seguretat sanitària i suport al món faller relatives a la COVID-19.

 

COMUNICADO DE PRENSA

COMPROMÍS PER TORRENT DEMANDA UN PLAN DE CONTINGENCIA MUNICIPAL PARA LAS FIESTAS FALLERAS DE PRINCIPIOS DE SEPTIEMBRE

Pau Alabajos: “Las actuales cifras de incidencia en Torrent hacen necesario un Plan Municipal con medidas concretas condicionadas a la evolución de la pandemia”.

 

Compromís per Torrent, mediante su portavoz Pau Alabajos, demandará durante la próxima reunión del Plan de Acción Municipal contra la Covid-19 (PAM) que los técnicos municipales, en colaboración si procede con la Consellería de Sanidad y a la mayor brevedad posible, elaboren un Plan de Contingencia que recoja las cuestiones básicas de actuación local en previsión de la celebración de las próximas fiestas falleras programadas para principios de septiembre.

Alabajos propondrá que este Plan marco contenga medidas específicas de apoyo a los sectores productivos falleros vinculados a Torrent, tales como el indumentarista y los artísticos relacionados con el monumento y la cultura propias de la fiesta – artistas falleros, músicos, libreros, diseñadoras, pirotecnias, etcétera -.

El PAM ha sido convocado para el próximo viernes 23 de julio, y dado que agosto es un mes donde la mayoría de los técnicos del Ayuntamiento y del propio gobierno municipal están de vacaciones, desde Compromís se pide la suficiente previsión y rapidez para abordar la situación y poder comunicar en tiempo y forma al mundo fallero cuales van a ser las líneas estratégicas de actuación que se activarán en función de los diferentes escenarios que puedan producirse respecto a las cifras de incidencia acumulada.

Alabajos ha finalizado explicando que, tal y como pasa con la elaboración de los proyectos y los reglamentos, la redacción de los Planes Locales son competencia de los gobiernos municipales, en este caso del conformado por el PSOE y Cs a Torrent; no obstante, desde Compromís se ofrecen a colaborar en cualquier cuestión que el gobierno estime conveniente.

Las fallas de Torrent están calendarizadas del 1 al 5 de septiembre, sobre las cuales todavía no hay aprobada ninguna actuación plenaria en materia de seguridad sanitaria y apoyo al mundo fallero relativas a la COVID-19.