Carme Silla: “No s’entén com les urgències d’aquest centre s’han derivat a un altre local amb cita prèvia”.

 

El Centre Social “La Marina” de Torrent ha romàs tancat al llarg del passat mes d’agost sense que el govern municipal haja donat cap explicació a la ciutadania, especialment als usuaris d’aquestos serveis socials. Així ha denunciat els fets la regidora de Compromís Carme Silla, encarregada del seu grup municipal en temes d’atenció social.

Les urgències del centre de La Marina s’han derivat al local social ubicat al Carrer Sant Doménec nº 22, però aquestes s’han atés només amb cita prèvia, tal i com s’explica al propi avís de tancament. Carme Silla ha explicat que el mateix concepte d’urgència és incompatible amb el tràmit de cita prèvia: “caldria que revisaren la manera d’entendre l’atenció a la ciutadania” ha puntualitzat.

A més a més, Silla ha aportat dades sociodemogràfiques del darrer estudi de Serveis Socials elaborat al 2018 per la Universitat de València, on es posa de manifest que el centre afectat pel tancament, que abasteix la població compresa en 26,87 km quadrats del terme municipal, és el centre social que més prestacions per dependència tramita, amb un 37’35% del total de Torrent. També en ajudes urgents lidera amb 120 expedients i també encapçala les tramitacions en pobresa energètica. Pel que fa a la Renda Garantida de la Ciutadania, amb 387 tramitacions és la segona en importància per darrere de Poble Nou amb 391.

La regidora de Compromís ha conclòs explicant que els dies de vacances per part del personal municipal s’han de fer compatibles amb l’atenció a la ciutadania, especialment quan parlem dels drets bàsics tutelats pels serveis socials, sent aquesta planificació competència i responsabilitat de la regidoria de benestar social de l’Ajuntament de Torrent, gestionada pel PSPV dins del seu acord de govern amb el partit Ciudadanos.

 

NOTA DE PRENSA

Compromís per Torrent pide explicaciones al gobierno de Ros ante el cierre del principal Centro Social de la ciudad en agosto.

Carme Silla: No se entiende como las urgencias de este centro se han derivado a otro local con cita previa”.

 

El Centro Social “La Marina” de Torrent ha permanecido cerrado a lo largo del pasado mas de agosto sin que el gobierno municipal haya dado ninguna explicación a la ciudadanía, especialmente a los usuarios de estos servicios sociales. Así ha denunciado los hechos la regidora de Compromís Carme Silla, encargada de su grupo municipal en temas de atención social.

Las urgencias del centro de La Marina se han derivado al local social ubicado en la Calle Sant Doménec n.º 22, pero estas se han atendido solo con cita previa, tal y como se explica al propio aviso de cierre. Carme Silla ha explicado que el mismo concepto de urgencia es incompatible con el trámite de cita previa: “hace falta que revisen la manera de entender la atención a la ciudadanía” ha puntualizado.

Además, Silla ha aportado datos sociodemográficos del último estudio de Servicios Sociales elaborado en 2018 por la Universitat de València, donde se pone de manifiesto que el centro afectado por el cierre, que alcanza una población comprendida en 26,87 km cuadrados del término municipal, es el centro social que más prestaciones por dependencia tramita, con un 37’35% del total de Torrent. También en ayudas urgentes lidera con 120 expedientes y también encabeza las tramitaciones en pobreza energética. En cuanto a la Renta Garantizada de la Ciudadanía, con 387 tramitaciones es la segunda en importancia por detrás de Poble Nou con 391.

La regidora de Compromís ha concluido explicando que los días de vacaciones por parte del personal municipal se han de hacer compatibles con la atención a la ciudadanía, especialmente cuando hablamos de los derechos básicos tutelados por los servicios sociales, siendo esta planificación competencia y responsabilidad de la concejalía de bienestar social del Ayuntamiento de Torrent, gestionada por el PSPV dentro de su acuerdo de gobierno con el partido Ciudadanos.