#FESTIVALDECOMPLEMENTOS

Quina es la durada de la “provisionalitat? És a dir, si un pla és provisional… En quant de temps deuria donar-se-li una solució definitiva?

A Torrent, en matèria de personal la resposta és 30 anys.

En 1988, baix l’Alcaldia de Jesús Ros (sí, en 1988 ja era alcalde de Torrent) es va aprovar pla per als empleats públics de la nostra ciutat que a l’ajuntament anomenem “catàleg”. Bé, eixe catàleg, en teoria, va nàixer amb la intenció de ser provisional fins la aprovació d’un definitiu que definira com es tenien que proveir remunerar els funcionaris i funcionàries de la nostra ciutat. A quest pla, que ha d’establir criteris de justícia, equitat, mèrit i capacitat per cobrir els llocs de treball públics a l’ajuntament de Torrent l’anomenem Relació de Llocs de Treball (RLT).

Hui, al 2018 encara no comptem amb aquest pla definitiu. Després de 30 anys de governs socialistes i populars ens trobem en una situació encara pitjor que al principi, especialment en allò que anomenem “complements de productivitat”. 

Els complements de productivitat són aquells complements salarials que s’inclouen en la nòmina dels treballadors i treballadores públiques per diverses raons (especial rendiment en èpoques de sobrecàrrega de treball, hores extra, desenvolupament de funcions que no són pròpies del seu lloc de treball…)

En els últims anys cada vegada més treballadores i treballadors públics han rebut aquestes bonificacions però… si no comptem amb un pla per a la bonificació objectiva d’aquestes retribucions… quina norma regeix la seua concessió? CAP.

Simplement a dit.

Durant l’any 2017 es van concedir d’aquesta forma 214.000€ a 56 treballadors i treballadores. 

Alarmats per la injustícia que suposa per a un gran nombre de treballadors i treballadores de l’ajuntament que no han estat agraciades per aquests complements, el sindicat Comissions Obreres va presentar al Jutjat Contenciós administratiu Nº8 de València una demanda per la absoluta discrecionalitat amb la que, una vegada més, Jesús Ros bonificava determinats treballadors i treballadores sense cap tipus de criteri i de forma totalment contraria a la llei.

La sentència ha estat contundent. El jutjat declara NUL el decret pel qual es van concedir els complements de productivitat durant l’any 2017.

 

________

Compromís per Torrent portem mesos preguntant pels complements de l’any 2018 que, lluny de concedir-se d’una forma dins del marc de la legalitat es van atorgar mitjançant decret per un cost encara superior al de l’any anterior i en ple contenciós entre l’Ajuntament de Torrent i el sindicat Comissions Obreres del País Valencià.

En aquesta ocasió, per a 2018 es concedeixen 248.000€

Amb aquestes xifres i la sentència en la mà des de Compromís per Torrent descobirem una realitat encara més alarmant: tots els decrets de concessió de productivitats són nuls de ple dret.

Segons la llei bases règim local la competència en retribucions del personal es exclusiva i INDELEGABLE de la Junta de Govern Local però, aquesta va delegar de forma il·legal les seues competències en el regidor de Falles, Festes, Seguretat, Espais Públics i Personal, Jose Antonio Castillejo.

Segons la llei 39/2015 de Procediment administratiu comú aquesta delegació fa que tots els acords signats siguen, de facto, NULS DE PLE DRET. Una situació que posa en absoluta vulnerabilitat als treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Torrent, servidors públics de tota la ciutadania.

Per a Compromís per Torrent la seguretat laboral dels nostres treballadors públics és una prioritat que no podem permetre que es veja amenaçada per les concessions a dit que l’alcalde porta 30 anys perpetuant.

Complements que, en una elevada proporció, responen a criteris purament personals, polítics o d’exigència de submissió cap als treballadors i treballadores, el que dificulta que la tasca que desenvolupen puga ser exercida amb plena imparcialitat tècnica, objectivitat i professionalitat.

És per tot allò que des de Compromís per Torrent estem disposats a dir PROU a aquest #FestivalDeLosComplementos.

Exigim una solució immediata a aquest desgavell d’il·legalitats, clientelisme i prevaricació en la que el alcalde Jesús Ros ha sumit l’Ajuntament de Torrent.

A aquesta web podreu trobar totes les propostes que anirem presentant per acabar amb un sistema que ja ha durat massa temps.

Ha arribat l’hora de la transparència i la dignificació de la funció pública torrentina.