Treball de legislatura

Per a consultar les mocions presentades click en el enllaç

http://torrent.compromis.net/legislatura-torrent/