Presentació

Regidors

Maria Herrada i Ricart
Professió: Professora

– Portaveu adjunta del grup municipal. Règim de dedicació parcial.

 • Total brut: 1.236,73€
 • Total net: 989€
 • Aportació al partit del 10%
 • Dades corresponents a agost de 2012

– Representació de Compromís en organismes autònoms municipals:

 • Fundació Esportiva Municipal: 0€

PDF declaració de béns i activitats.

Assessors

Xavier Martí i Soriano
Professió: economista

– Assessor de grup municipal. Règim de dedicació exclusiva.

 • Total brut: 1.869,91€
 • Total net: 1.487,21€
 • Dades corresponents a agost de 2012

– Representació de Compromís en organismes autònoms municipals:

 • RETOSA: 87€ nets per sessió. 2 sessions a l’any.

Altres representacions institucionals de Compromís per Torrent:

 • Pep Medina: Consell de Redacció del BIM: 0€
 • Pau Alabajos: Consell Municipal de Cultura: 0€
 • Compromís no té representació al Consell Agrari Municipal, donat que els estatuts  no garanteixen la representació democràtica dels llauradors ni de les seues organitzacions. Actualment, Compromís per Torrent ha recorregut els estatuts del Consell Agrari Municipal. Més info.

Dotació econòmica de Grup Municipal:

 • 333,33€ al mes com a subvenció base.
 • 229,17€ al mes per cada regidor: 458,34€

PDF: Acord plenari del 23 de juny de 2011

Més informació:

– Cost total de la corporació municipal a 23 de juny de 2011 (cal reduir una paga, després de la retallada de Rajoy als funcionaris): 1.311.709’3€

– La participació del percentatge és la següent:

 • Partido Popular – 71%
 • PSOE – 20%
 • COMPROMÍS – 9%

– Cost en percentatge per tipus de personal:

 • Regidors: 921.125’1€ – 70%
 • Personal de confiança d’Alcaldia: 205.118.48€ – 16%
 • Assignació grups municipals: 80.750’88€ – 6%
 • Assessors grups municipals: 104.714’96€ – 8%