Pau Alabajos: “El torn de dia compta només amb 7 agents de patrulla i el de nit uns altres 7 per a cobrir un terme municipal de 70km quadrats”.

 

Segons el grup municipal de Compromís, la problemàtica de la falta d’efectius de la policia local de Torrent provoca un greu problema d’inseguretat, que es veu agreujat en aquells barris periurbans, zones disseminades i urbanitzacions existents fora del casc urbà.

El propi Alcalde de Torrent, Jesús Ros, ha reconegut en diverses ocasions l’existència de més de 3.000 habitatges d’aquestes característiques, on viuen aproximadament unes 10.000 persones, encara que no totes de manera permanent al llarg de l’any.

El portaveu de Compromís, Pau Alabajos, ha explicat que el problema dels robatoris i les entrades il·legals en aquest tipus de domicilis s’està convertint en una de les grans preocupacions per a les persones residents. En aquest sentit, des del seu grup municipal han interpel·lat al Ple d’octubre la regidora de seguretat Inmaculada Amat, demanant-li que els informe sobre el nombre d’efectius de la Policia Local que vigilen aquesta part tan important del terme municipal.

Alabajos creu improbable que el govern municipal, més enllà de l’única Patrulla Rural existent -la que vigila els robatoris als camps- puga destinar algun efectiu de manera permanent fora del casc urbà, atenent al fet que Torrent només compta amb 7 agents de matí i 7 de nit, i subratllant que “amb aquests números no es pot fer gran cosa en un terme de les nostres dimensions i característiques”.

Finalment, des de Compromís s’insta el govern de coalició local entre PSOE i Ciudadanos a promoure i agilitzar de manera urgent la convocatòria de places d’agents de la Policia Local; més encara quan els problemes d’inseguretat estan paral·lelament arribant de manera alarmant al nucli urbà, on recentment s’han produït robatoris en diferents casals fallers.

 

NOTA DE PRENSA

COMPROMÍS PREGUNTA SOBRE EL NÚMERO DE EFECTIVOS POLICIALES QUE PATRULLAN TORRENT FUERA DEL CASCO URBANO.

Pau Alabajos: “El turno de día cuenta solo con 7 agentes de patrulla y el de noche otros 7 para cubrir un término municipal de 70km cuadrados”.

 

Según el grupo municipal de Compromís, la problemática de la falta de efectivos de la policía local de Torrent provoca un grave problema de inseguridad, que se ve agravado en aquellos barrios periurbanos, zonas diseminadas y urbanizaciones existentes fuera del casco urbano.

El propio Alcalde de Torrent, Jesús Ros, ha reconocido en varias ocasiones la existencia de más de 3.000 viviendas de estas características, donde viven aproximadamente unas 10.000 personas, aunque no todas de manera permanente a lo largo del año.

El portavoz de Compromís, Pau Alabajos, ha explicado que el problema de los robos y las entradas ilegales en este tipo de domicilios se está convirtiendo en una de las grandes preocupaciones para las personas residentes. En este sentido, desde su grupo municipal han interpelado en el Pleno de octubre a la concejala de seguridad Inmaculada Amat, demandando que les informe sobre el número de efectivos de la Policía Local que vigilen esta parte tan importante del término municipal.

Alabajos cree improbable que el gobierno municipal, más allá de la única Patrulla Rural existente -la que vigila los robos en los campos- pueda destinar algún efectivo de manera permanente fuera del casco urbano, atendiendo al hecho que Torrent solo cuenta con 7 agentes por la mañana y 7 por la noche, y subrayando que “con estos números no se puede hacer gran cosa en un término de nuestras dimensiones y características”.

Finalmente, desde Compromís se insta el gobierno de coalición local entre PSOE y Ciudadanos a promover y agilizar de manera urgente la convocatoria de plazas de agentes de la Policía Local; más si cabe cuando los problemas de inseguridad están paralelamente llegando de manera alarmante al casco urbano, donde recientemente se han producido robos en diferentes casales falleros.