per a consultar els documents click al següent enllaç

http://torrent.compromis.net/legislatura-torrent/