Xavi Martí, portaveu del grup municipal
Xavi Martí, portaveu del grup municipal

És el segon intent de la coalició torrentina perquè el govern local actue davant la crisi d’habitatge que patix la ciutat

La coalició Compromís-Podem-EUPV ha presentat dues esmenes a una modificació pressupostària plantejada pel govern de PP-Vox. L’objectiu d’estes esmenes és el d’instaurar en Torrent ajudes al lloguer d’habitatges per a joves. La doble proposta es fonamenta, primer en redirigir a 10.000€ de convenis de subvencions per a fomentar la natalitat i, en segon lloc, destinar 258.000€ del romanent de tresoreria que roman sense utilitzar per a implantar les esmentades ajudes al lloguer. Així, les esmenes sumen valor global de 268.000€.

Segons el portaveu del grup municipal, Xavier Martí: “Si realment es vol fomentar la natalitat, cal solucionar els greus problemes d’habitatge i de treball precari que patim no només a la ciutat de Torrent, sinó a tot el País Valencià.” En este mateix sentit, Martí continua argumentant que: “per això, proposem una línia de subvencions i ajudes per a joves, una mesura que, des de les limitacions d’una administració local, pot suposar un abans i un després en el full de ruta de la joventut torrentina que vol emancipar-se. Els 268.000€ ens permetrien posar en marxa unes ajudes de 300€ mensuals a l’any per a 74 joves torrentines de fins a 30 anys d’edat”.

L’anterior intent de la coalició local per implementar estes ajudes fou en un escenari semblant en el ple ordinari de juny. El grup de Compromís-Podem-EUPV presentà unes esmenes a unes modificacions pressupostàries per a convertir 200.000€ de despeses protocol·làries i de publicitat en ajudes a l’habitatge per a joves.

Les dades del mercat immobiliari torrentí, que es desprenen de l’informe d’un dels principals portals immobiliaris, mostren que el preu del lloguer ha pujat un 24,4% en l’últim any, amb un preu mitjà de 9,7€ per metre quadrat en el mes de maig de 2024, el que suposa que un habitatge de 70m costa de mitjana 679€ de despesa mensual.  Al mateix portal immobiliari podem trobar pisos on el preu del lloguer per metre quadrat s’enfila fins els 12,5€.  A més a més, el perill d’increment del cost a la ciutat de Torrent és molt real atés que encapçala la demanda de pisos de lloguer en l’àrea metropolitana de València.

Finalment, el portaveu Xavier Martí conclou que “no podem esperar al govern autonòmic o estatal per a posar en marxa este tipus d’ajudes vitals, quan des de l’ajuntament tenim els recursos per a impulsar-les. Per a nosaltres no és una opció estar de braços creuats mentre la pràctica totalitat de la joventut torrentina és incapaç d’emancipar-se i de poder encetar el seu projecte de vida”.

—— Edició en castellà ——

Compromís-Podem-EUPV proponen modificar el presupuesto local para impulsar ayudas al alquiler para jóvenes

Es el segundo intento de la coalición torrentina para que el gobierno local actúe ante la crisis de vivienda que sufre la ciudad.

La coalición Compromís-Podemos-EUPV ha presentado dos enmiendas a una modificación presupuestaria planteada por el gobierno de PP-Vox. El objetivo de estas enmiendas es el de instaurar en Torrent ayudas al alquilar de viviendas para jóvenes. La doble propuesta se fundamenta, primero al redirigir a 10.000€ de convenios de subvenciones para fomentar la natalidad y, en segundo lugar, destinar 258.000€ del remanente de tesorería que permanece sin utilizar para implantar las mencionadas ayudas en el alquiler. Así, las enmiendas suman valor global de 268.000€.

Según el portavoz del grupo municipal, Xavier Martí: “Si realmente se quiere fomentar la natalidad, hay que solucionar los graves problemas de vivienda y de trabajo precario que sufrimos no solo en la ciudad de Torrent, sino en todo el País Valenciano”. En este sentido, Martí continúa argumentando que: “por eso, proponemos una línea de subvenciones y ayudas para jóvenes, una medida que, desde las limitaciones de una administración local, puede suponer un antes y un después en la hoja de ruta de la juventud torrentina que quiere emanciparse. Los 268.000€ nos permitirían poner en marcha unas ayudas de 300€ mensuales al año para 74 jóvenes torrentinas de hasta 30 años de edad”.

El anterior intento de la coalición local para implementar estas ayudas fue en un escenario parecido en el pleno ordinario de junio. El grupo de Compromís-Podem-EUPV presentó unas enmiendas a unas modificaciones presupuestarias para convertir 200.000€ de gastos protocolarios y de publicidad en ayudas a la vivienda para jóvenes.

Los datos del mercado inmobiliario torrentino, que se desprenden del informe de uno de los principales portales inmobiliarios, muestran que el precio del alquiler ha subido un 24,4% en el último año, con un precio medio de 9,7€ por metro cuadrado en el mes de mayo de 2024, lo que supone que una vivienda de 70m cuesta de media 679€ de gasto mensual. En el mismo portal inmobiliario podemos encontrar pisos donde el precio del alquiler por metro cuadrado se dispara hasta los 12,5€. Además, el peligro de incremento de coste en la ciudad de Torrent es muy real dado que encabeza la demanda de pisos de alquiler en el área metropolitana de València.

Finalmente, el portavoz Xavier Martí concluye que “no podemos esperar al gobierno autonómico o estatal para poner en marcha este tipo de ayudas vitales, cuando desde el ayuntamiento tenemos los recursos para impulsarlas. Para nosotros no es una opción estar de brazos cruzados mientras la práctica totalidad de la juventud torrentina es incapaz de emanciparse y de poder comenzar su proyecto de vida”.