Xavier Martí, portaveu del grup municipal
Xavier Martí, portaveu del grup municipal

Entre les accions de la coalició torrentina estava l’impuls d’una unitat contra delictes d’odi en la policia local o la implantació de cursos d’informació per a persones trans.

El ple ordinari de juliol de 2024 contemplava, entre altres qüestions, el debat de la moció amb motiu del 28 de juny, presentada pel grup municipal socialista, en defensa dels drets LGTBI.

Sobre la qüestió, el grup municipal Compromís-Podem-EUPV va decidir presentar una esmena en la que ampliava la moció original amb 4 noves propostes d’acord. L’objectiu, segon el seu portaveu Xavier Martí, era el trencar amb 9 anys d’immobilisme a Torrent, demanant l’aplicació dels drets de la comunitat LGTBi regulats per les diferents lleis i normatives vigents aprovades per l’anterior govern autonòmic del Botànic.

Martí ha explicat que: “el nostre full ruta era visibilitzar a Torrent aquells objectius que no concretava la moció socialista, amb 3 noves mesures que l’Ajuntament de Torrent té plena la capacitat d’aplicar, i fins i tot l’obligació legal, com és la creació de la unitat contra delictes d’odi en la policia local”.

A més de la creació de la unitat contra delictes d’odi en la policia local, la coalició local de Compromís, Podem i EUPV proposava la programació anual de cursos de formació en diversitat i igualtat per a la joventut torrentina, l’impuls de la informació per a persones trans en Casa de la Dona, així com mostrar la solidaritat del Ple de Torrent amb el col·lectiu LGTBI valencià, que segons el seu portaveu: “ha patit atacs als seus drets fonamentals per part de la Generalitat, l’Ajuntament de València i la Diputació de València”.

“Sabíem que tant PP i Vox votarien en contra, però la negativa socialista d’aplicar les nostres propostes expliquen els 8 anys de govern del PSOE a Torrent, en els quals no s’implementaren les principals normes en defensa dels drets LGTBi aprovades pel govern autonòmic del Botànic”, continua argumentant Xavier Martí.

“La realitat és que la població LGTBI torrentina necessita accions valentes i palpables més enllà de pintar banquets o murals; tant quan governen uns com altres”, conclou el portaveu de la coalició torrentina d’esquerres.

—— Edició en castellà ——

PP, PSOE y Vox se alían para tumbar las propuestas de Compromís-Podemos-EUPV en materia LGTBI a Torrent.

Entre las acciones de la coalición torrentina estaba el impulso de una unidad contra delitos de odio en la policía local o la implantación de cursos de información para personas trans.

El pleno ordinario de julio de 2024 contemplaba, entre otras cuestiones, el debate de la moción con motivo del 28 de junio, presentada por el grupo municipal socialista, en defensa de los derechos LGTBI.

Sobre la cuestión, el grupo municipal Compromís-Podem-EUPV decidió presentar una enmienda en la que ampliaba la moción original con 4 nuevas propuestas de acuerdo. El objetivo, según su portavoz Xavier Martí, era el romper con 9 años de inmovilismo en Torrent, demandando la aplicación de los derechos de la comunidad LGTBi regulados por las diferentes leyes y normativas vigentes aprobadas por el anterior gobierno autonómico del Botànic.

Martí ha explicado que: “nuestra hoja ruta era visibilizar en Torrent aquellos objetivos que no concretaba la moción socialista, con 3 nuevas medidas que el Ayuntamiento de Torrent tiene plena la capacidad de aplicar, e incluso la obligación legal, como es la creación de la unidad contra delitos de odio en la policía local”.

Además de la creación de la unidad contra delitos de odio en la policía local, la coalición local de Compromís, Podem y EUPV proponía la programación anual de cursos de formación en diversidad e igualdad para la juventud torrentina, el impulso de la información para personas trans en Casa de la Dona, así como mostrar la solidaridad del Pleno de Torrent con el colectivo LGTBI valenciano, que según su portavoz: “ha sufrido ataques a sus derechos fundamentales por parte de la Generalitat, el Ayuntamiento de València y la Diputación de València”.

“Sabíamos que tanto PP y Vox votarían en contra, pero la negativa socialista de aplicar nuestras propuestas explican los 8 años de gobierno del PSOE a Torrent, en los cuales no se implementaron las principales normas en defensa de los derechos *LGTBi aprobadas por el gobierno autonómico del Botánico”, continúa argumentando Xavier Martí.

“La realidad es que la población LGTBI torrentina necesita acciones valientes y palpables más allá de pintar banquitos o murales; tanto cuando gobiernan unos como otros”, concluye el portavoz de la coalición torrentina de izquierdas.