Dues importants inversions corresponen a les Financerament Sostenibles (IFS) provinents del resultat pressupostari de 2018.

Pau Alabajos: “És un nou exemple de la irrealitat dels pressupostos municipals elaborats per l’actual govern municipal”.

 

El govern de Torrent (PSPV-Cs) portarà al pròxim ple municipal un paquet de diferents obres i inversions, per valor d’1.265.398€ que es troben pendents d’executar des dels pressupostos de 2019 i 2020, la qual cosa en la pràctica significa que s’acabaran incorporant al pressupost de 2022 via suplements de crèdit, és a dir, amb 2 i 3 anys de retard, respectivament.

D’aquestes inversions, la passarel·la de Parc Central amb 330.000€ i l’habilitació del Local d’Ús Social de Federico Maicas amb 351.118€ s’haurien d’haver finalitzat durant el 2019, atés que es finançaven amb el resultat pressupostari de 2018.

La resta d’obres, com per exemple l’execució de la rotonda del Carrer Lepanto, la renovació de les voreres del Carrer Mariano Puig Yago, la substitució dels ascensors de l’Edifici Metro i l’habilitació del pàrquing de Sant Nicolau, encara no han començat, tot i correspondre a inversions del pressupost de 2020.

Per al portaveu de Compromís, Pau Alabajos, aquests retards de dos i tres anys en l’execució de les obres, algunes molt importants per a Torrent, denoten la manca de rigor en l’elaboració dels pressupostos locals, així com una exasperant lentitud en la seua execució, problemes vinculats directament a la gestió de la Regidoria d’Urbanisme, Infraestructures i Grans Projectes, encapçalada per la Primera Tinent d’Alcalde del govern de Ros.

Finalment, des de Compromís recorden les paraules que tots els anys el regidor de pressupostos adreça a l’oposició: ens demanen el nostre vot a favor dels pressupostos, apel·lant a la responsabilitat i “pel bé de Torrent”, però ells són els primers que no compleixen amb la seua paraula.

 

 

NOTA DE PRENSA

TORRENT VUELVE A DOTAR 1’3M EN INVERSIONES QUE TENDRÍAN QUE ESTAR EJECUTADAS DESDE LOS AÑOS 2019 y 2020.

Dos importantes inversiones corresponden a las Financieramente Sostenibles (IFS) provenientes del resultado presupuestario de 2018.

Pau Alabajos: Es un nuevo ejemplo de la irrealidad de los presupuestos municipales elaborados por el actual gobierno municipal”.

El gobierno de Torrent (PSPV-Cs) llevará al próximo pleno municipal un paquete de diferentes obras e inversiones, por valor de 1.265.398€ que se encuentran pendientes de ejecutar desde los presupuestos de 2019 y 2020, lo cual en la práctica significa que se acabarán incorporando al presupuesto de 2022 vía suplementos de crédito, es decir, con 2 y 3 años de retraso, respectivamente.

De estas inversiones, la pasarela de Parc Central con 330.000€ y la habilitación del Local de Uso Social de Federico Maicas con 351.118€ se tendrían que haber finalizado durante el 2019, dado que se financiaban con el resultado presupuestario de 2018.

El resto de obras, como por ejemplo la ejecución de la rotonda de la Calle Lepanto, la renovación de las aceras de la Calle Mariano Puig Yago, la sustitución de los ascensores del Edificio Metro y la habilitación del parking de Sant Nicolau, todavía no han empezado, a pesar de corresponder a inversiones del presupuesto de 2020.

Para el portavoz de Compromís, Pau Alabajos, estos retrasos de dos y tres años en la ejecución de las obras, algunas muy importantes para Torrent, denotan la carencia de rigor en la elaboración de los presupuestos locales, así como una exasperante lentitud en su ejecución, problemas vinculados directamente a la gestión de la Concejalía de Urbanismo, Infraestructuras y Grandes Proyectos, encabezada por la Primera Teniente de Alcalde del gobierno de Ros.

Finalmente, desde Compromís recuerdan las palabras que todos los años el concejal de presupuestos dirige a la oposición: nos piden nuestro voto a favor de los presupuestos, apelando a la responsabilidad y “por el bien de Torrent”, pero ellos son los primeros que no cumplen con su palabra.