El govern de Torrent demana una pròrroga en els terminis acordats amb la Diputació davant la falta d’activitat en l’immoble.

Pau Alabajos (Compromís): “Si les inversions no s’executen abans de 15 de juny de 2023 l’Ajuntament podria perdre l’ajuda econòmica de dos milions d’euros estipulada amb la Diputació de València”.

 

El 7 de juliol de 2021 el govern de Torrent va sol·licitar ajuda econòmica a la Diputació de València per a la rehabilitació i construcció d’un annex al Cinema Cervantes de Torrent, catalogat com a Bé de Rellevància Local.

Aquesta institució va arreplegar el guant llançat per l’Ajuntament de Torrent i el 30 de setembre de 2021 va atorgar-li una subvenció de 2.000.000€, amb la condició que el 15 de juny de 2023 estigueren finalitzades les obres en el Cinema.

Tot i l’acord amb la Diputació, el retard en l’adjudicació del contracte del projecte de restauració ha suposat que el document definitiu es presente un any després, i que, per tant, encara no s’haja iniciat cap obra en el monument.

La conseqüència del retard, és que el govern municipal de PSPV-Cs no ha fet els deures quan tocava i ara han hagut de demanar una pròrroga a la Diputació de València per a no perdre la subvenció, una situació a la que s’estan abonant i de la que novament no han donat compte a l’oposició, sinó que nosaltres des de Compromís hem hagut de contrastar el que estava passant, revisant les pliques aprovades i escorcollant els Decrets d’Alcaldia, en concret el 5005/2022 signat el passat dijous 15 de desembre”, ha explicat el portaveu de Compromís per Torrent, Pau Alabajos.

Finalment, Alabajos ha remarcat que els acords estan per a acomplir-se i lamenta que el govern necessite prorrogar el termini d’execució estipulat per a no perdre la subvenció, més si tenim en compte el temps “més que suficient” que es va concedir per a acabar les obres: “21 mesos des de l’acord amb la Diputació de València sembla que no són suficients”, ha conclòs el portaveu de Compromís.

 

Nota de prensa

La restauración del Cine Cervantes continúa sin ejecutarse un año después de la presentación de las ofertas.

El gobierno de Torrent pide una prórroga en los plazos acordados con la Diputación ante la falta de actividad en el inmueble.

Pau Alabajos (Compromís): Si las inversiones no se ejecutan antes de 15 de junio de 2023 el Ayuntamiento podría perder la ayuda económica de dos millones de euros estipulada con la Diputación de València”.

 

El 7 de julio de 2021 el gobierno de Torrent solicitó ayuda económica a la Diputación de València para la rehabilitación y construcción de un anexo en el Cine Cervantes de Torrent, catalogado como Bien de Relevancia Local.

Esta institución recogió el guante lanzado por el Ayuntamiento de Torrent y el 30 de septiembre de 2021 le otorgó una subvención de 2.000.000€, con la condición de qué el 15 de junio de 2023 estuvieron finalizadas las obras en el Cine.

Dado el acuerdo con la Diputación, el retraso en la adjudicación del contrato del proyecto de restauración ha supuesto que el documento definitivo se presente un año después, y que, por lo tanto, todavía no se haya iniciado ninguna obra en el monumento.

La consecuencia del retraso, es que el gobierno municipal de PSPV-Cs no ha hecho los deberes cuando tocaba y ahora han tenido que pedir una prórroga a la Diputación de València para no perder la subvención, una situación a la que se están abonando y de la que nuevamente no han dado cuenta a la oposición, sino que nosotros desde Compromís hemos tenido que contrastar lo que estaba pasando, revisando las plicas aprobadas y buscando entre los Decretos de Alcaldía, en concreto el 5005/2022 firmado el pasado jueves 15 de diciembre”, ha explicado el portavoz de Compromís per Torrent, Pau Alabajos.

Finalmente, Alabajos ha remarcado que los acuerdos están para cumplirse y lamenta que el gobierno necesite prorrogar el plazo de ejecución estipulado para no perder la subvención, más si tenemos en cuenta el tiempo “más que suficiente” que se le concedió para acabar las obras: “21 meses desde el acuerdo con la Diputación de València parece que no son suficientes”, ha concluido el portavoz de Compromís.